wist je dat wetiko een virus is-gezondheid artikel-zensitivity-

Wist je dat volgens de Indianen, de mens wordt geïnfecteerd door het virus dat “Wetiko” of het “virus van egoïsme”? Lijkt misschien belachelijk, toch? dit kunnen verzinnen dat mensen besmet kunnen zijn met een egoïsme-virus is onvoorstelbaar.

De mens heeft vaak te maken met bijgeloof. Vaker wel dan niet hebben we de neiging om te geloven in dingen die niet logisch verklaard kunnen worden. Native Indianen geloven dat egoïsme een virus is dat ons kan beschadigen. Zij geloven dat het een ziekteverwekker is die het slachtoffer dwingt om zijn voortdurende behoefte aan egoïsme te voeden. Hierdoor kan de mensheid zijn ergste vijand worden. Deze onrealistische zienswijze komt uit een artikel, genaamd “Dispelling Wetiko”. Carl Jung schreef dit artikel om het concept uit te leggen dat mensen door wetiko worden besmet. Hij wees erop dat we in een tijdperk leven waarin psychosociale verschijnselen het bestaan van een “virus” van egoïsme kunnen aantonen.

“Wetiko” is een uitdrukking die door de Indianen wordt gebruikt om een gemeen persoon te beschrijven die zich niet bekommert om het welzijn van anderen of een persoon die zich bezighoudt met egoïstische praktijken ten koste van alles. Dit verhaal is niet negatief of verwijtend. Het legt alleen uit hoe elk virus de neiging heeft een gastheer te zoeken om binnen te dringen en zich te voeden, maar we hebben allemaal ons immuunsysteem of beschermende afweer om onszelf te beschermen. Het is mogelijk om ons “psychologisch afweersysteem” te versterken en onszelf te beschermen tegen het egoïsme-virus.

Hoe is de Wetiko ontstaan

Jack Forbes, een wetenschapshistoricus legde een interessant aspect van het menselijk egoïsme uit in zijn boek Columbus and Other Cannibals. Zodra inheemse bevolkingsgroepen in contact kwamen met Europese pelgrims, wezen de inheemse Amerikanen erop dat zij besmet waren met de Wetiko. Volgens inheemse mythologieën worden de zelfvernietigende gewoonten ingegeven door de wetiko. De stam van de Cree uit Canada gebruikte als eerste deze benaming. Ook de Ojibwa, een stam, bleek deze benaming al te gebruiken met de bekende term “wendigo”.

Zij hadden namelijk het wonderlijke idee dat de blanke of de “beschaafde” mens een mens is die is besmet met het “virus” of “egoïsme”. Het virus drijft hen tot hebzucht en egoïsme tegenover anderen. Paul Levy, een journalist en auteur legt uit dat dit idee hetzelfde is als wat Carl Jung gebruikte om het Shadow-concept uit te leggen. Shadow wordt gedefinieerd door het archetype van het onbewuste dat we allemaal delen. Zo zijn algemene emoties zoals jaloezie, hebzucht, dorst naar macht, of egoïsme producten van ons collectief onbewuste. Deze donkere schaduw stelt mensen in staat zich te laten meeslepen in afschuwelijke daden. De Indianen daarentegen geloven dat het niet iets is dat van de buitenwereld komt en dat erop uit is ons te bezitten. Het zit in onszelf. We dragen de schaduw van egoïsme in ons, maar het is aan ons of we het ons laten voeden.

Wetiko wordt beschouwd als een psychische variant van blindheid. De psychiater Carl Jung verwijst naar wetiko met de naam Antimimos dat omschreven wordt als het “imitator and evil principle“. Antimimos is een vorm van misleiding die kan worden gezien als het tegenbeeld van na-apers. Antimimos is een kwade kracht die probeert de mens op een dwaalspoor te brengen en de waarheid in onwaarheid verandert en de onwaarheid in de waarheid, wat ons uiteindelijk tot vergetelheid brengt. Men gelooft dat in potentie iedereen in de schaduw kan vallen en ongewild een instrument kan worden van het virus dat probeert zijn wil via ons uit te voeren.

 

Het gedaante van de Wetiko

De Wetiko wordt vaak gezien als een gedaante die lijkt op een weerwolf, die zich kan vermommen als een goede geest. In de inheemse legenden eet de wetiko een ander persoon, die dan groter wordt in verhouding met elke maaltijd die hij eet. Zo’n persoon kan nooit volledig tevreden zijn, hoeveel hij zich ook voedt. Het is bijna alsof een psychische lintworm onze hersenen heeft overgenomen en ons laat geloven dat wat we ook doen ons alleen maar sterker maakt. Maar in werkelijkheid is het slechts een middel om ons eigen doel te bereiken.

Het wordt gezien als een auto-immuunziekte van de psyche. Net zoals bij het auto-immuundeficiëntiesyndroom neigt het immuunsysteem ertoe het leven aan te vallen dat het probeert te beschermen, drijft de Wetiko de mens naar zelfvernietiging. In een poging om te leven, probeert het uiteindelijk zijn eigen leven te vernietigen. Een klassiek voorbeeld is hoe de mens bezig is de aarde te vernietigen, datgene waarvan wij als mens van afhankelijk zijn. Wetiko zit achter de nooit eindigende hebzucht van de mens, die hem uiteindelijk naar de ondergang leidt.

Wetiko zou zeer besmettelijk zijn en zich verspreiden via het bewustzijn. Maar de infectie verspreidt zich niet via een fysieke ziekteverwekker. Dit virus heeft de neiging zich te voeden met onze onbewuste blinde vlekken. Het grootste gevaar waarmee de mensheid wordt geconfronteerd is de mogelijkheid dat miljoenen samen ten prooi vallen aan het onbewuste, wat uiteindelijk zal leiden tot zelfvernietiging.

 

Wil je meer weten over Wetiko dan raad ik je dit boek “Dispelling Wetiko Breaking the Curse of Evil” van Paul Levy aan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *