wat is nou ware liefde en bestaat dit wel-zensitivity-liefde-zensitivity magazine-alles over liefde

Over ware liefde wordt al eeuwen gediscussieerd. Sceptici beweren vaak dat het niet bestaat, terwijl de hopeloze romaticus van mening is dat iedereen op zoek moet gaan naar zijn soulmate. Gezien de wetenschap nu aantoont dat ware liefde niet alleen mogelijk is, maar zelfs een leven lang kan duren, hebben wij besloten naar de psychologische eigenschappen te kijken die ervoor zorgen dat liefde kan opbloeien of verdwijnen.

Laten we beginnen met wat ware liefde echt is:

Wat is ware liefde?

Ik denk dat liefde een werkwoord is. Liefde is dynamisch en vereist daadkracht om te kunnen bloeien. We besteden de tijd vaak aan ons zorgen maken over wat onze partner voor ons voelt of hoe de relatie er van buitenaf uitziet. Ook al voelt het goed om door iemand anders geliefd te worden, ieder van ons kan alleen echt gevoelens van liefde voor een andere persoon voelen en niet de gevoelens van die persoon voor ons. Om ons te verbinden met die liefdevolle gevoelens in ons en ze in stand te houden, moeten we eerst handelingen verrichten die liefdevol zijn. Anders zou het kunnen zijn dat we in een fantasie aan het leven zijn.

Soms kan het frustrerend aanvoelen, maar het is eigenlijk heel krachtig om te accepteren dat de enige persoon in een relatie waar we echt controle over hebben, wijzelf zijn. Wij zijn de baas over onze helft van de relatie. Daarom kunnen we kiezen of we ons bezighouden met gedrag dat destructief is voor intimiteit, of dat we acties ondernemen die gevoelens van liefde, medeleven, genegenheid, respect en vriendelijkheid tot expressie brengen. Om bewust en consequent voor het laatste te kiezen, is het waardevol om te kijken naar de kenmerken die onderzoekers in meer dan 30 jaar onderzoek hebben verricht naar koppels en waarvan de onderzoekers hebben ontdekt dat de eigenschappen van belang zijn om oprecht liefdevol met elkaar om te gaan.

Het onderzoeksteam creëerde wat zij noemen de “Couples Interactions Chart”, die de kenmerken van een ideale relatie vergelijkt met die van wat de onderzoekers een “fantasieband” noemt. De fantasieband is een “illusie van verbondenheid en nabijheid [die paren in staat stelt] een verbeelding van liefde en liefhebben in stand te houden terwijl de emotionele afstand bewaard blijft”. Een fantasieband ontstaat wanneer paren echte liefde en nabijheid vervangen door de vorm van het hebben van een relatie. Deze band vermindert de gevoelens van levendigheid en aantrekkingskracht tussen de individuen.

Kenmerken van ware liefde vs. een fantasieband

Openheid en weerbaarheid vs. negatieve reacties op feedback

  • Kenmerken van een liefdevolle relatie. Voor een goede relatie is het belangrijk dat stellen open zijn naar elkaar, wat betekent dat ze bereid zijn om feedback van elkaar aan te nemen zonder defensief of negatief te reageren. Er wordt geadviseerd om op zoek te gaan naar de kern van waarheid in wat de partner zegt. Die waarheid kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de manier waarop we onze partner van ons afduwen zonder dat we dat doorhebben. Ook al zijn we het niet met alles eens, luisteren naar onze partner geeft hem of haar het gevoel dat hij of zij wordt gezien, gehoord en dat er om hem of haar wordt gegeven. Aan de andere kant, het straffen van onze partner voor het eerlijk en direct te zijn dat de ander zich afsluit.

Staat open om iets nieuws uit te proberen vs. is afgesloten voor nieuwe ervaringen

  • Een relatie bloeit als beide mensen open staan voor een levenslustige, open en kwetsbare kant van zichzelf die openstaat voor nieuwe uitdagingen. We hoeven niet alles leuk te vinden wat onze partner leuk vindt, maar het delen van nieuwe interesses, het bezoeken van nieuwe plaatsen, en het doorbreken van routines blaast vaak nieuw leven in een relatie dat voor beide partners positief aanvoelt.

Eerlijkheid en integriteit versus manipulatie en misleiding

  • De waarheid vertellen is een van de eerste lessen uit onze jeugd. Toch kan er, als volwassenen, veel leugens voorkomen in onze intiemste relaties. Wanneer we oneerlijk zijn tegenover onze partner, bewijzen we hem, de relatie, en onszelf een slechte dienst. Om ons kwetsbaar op te stellen tegenover onze partner, moeten we hem vertrouwen, en dit kan alleen bereikt worden door eerlijk te zijn.

Respect voor de grenzen en doelen van de ander vs. grenzen overschrijden

  • Om een fantasieband te vermijden, moeten we een ander zien als los van ons. Dat betekent dat we de ander moeten respecteren als een uniek, autonoom persoon. Vaak hebben koppels de neiging om een rol op zich te nemen of mee te spelen in een machtsrelatie. We vertellen elkaar wat we moeten doen of hoe we moeten handelen. Of we spreken voor en over elkaar op een manier die belemmerend of bepalend is. In wezen behandelen we hen als verlengstukken van onszelf in plaats van als afzonderlijke menselijke wezens. Als gevolg daarvan beperken we in feite onze eigen aantrekkingskracht tot hen.

“We behandelen de ander als onze rechterarm. In dat geval voelen we ons niet meer tot hem aangetrokken dan tot onze rechterarm.”

Lichamelijke genegenheid en persoonlijke seksualiteit versus gebrek aan genegenheid en inadequate, onpersoonlijke of routinematige seksualiteit

  • Hoe vind je liefde? Affectie is een belangrijk onderdeel van hoe we liefde tot uitdrukking brengen. Wanneer we ons afsluiten voor onze gevoelens van genegenheid, hebben we de neiging om de relatie te onderdrukken. Dit verzwakt de vonk tussen onszelf en onze partner. Seksualiteit kan routineus of onpersoonlijk worden, en als gevolg daarvan voelen beide partners zich afstandelijker en minder gelukkig. Liefde levend houden betekent in contact blijven met een deel van onszelf dat lichamelijk contact wil en bereid is om genegenheid te geven en te ontvangen.

Echt luisteren vs. niet luisteren

  • Het is gemakkelijk om dingen die onze partner zegt op hem of haar te projecteren of niet te begrijpen, waardoor hij of zij zich gekwetst of aangevallen voelt op een oude, vertrouwde manier die bij ons het gevoel oproept. Het is ook gemakkelijk om in ons eigen standpunt te blijven hangen zonder de dingen vanuit het perspectief van de ander te zien. We zullen altijd twee verschillende mensen zijn met twee soevereine gedachten, dus we zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Het is echter belangrijk om echt te proberen onze partner te begrijpen vanuit zijn eigen gezichtspunt. Wanneer onze partner zich gezien en begrepen voelt, is de kans veel groter dat hij of zij ook ons standpunt inziet.

Geen controle, geen manipulatie en geen bedreiging versus het manipuleren met dominantie en onderwerping.

  • Veel echtparen raken verwikkeld in een dynamiek waarin de een zich gedraagt als een ouder en de ander als een kind. de-fantasie-bond. De een kijkt naar de ander als leiding en neemt het die ander kwalijk dat hij zegt wat hij moet doen. Of de een probeert de situatie te beheersen en klaagt vervolgens dat de ander onverantwoordelijk, onvolwassen of passief is. Om een relatie echt liefdevol te laten zijn, moet deze gelijkwaardig zijn. Wanneer de ene persoon probeert de ander te controleren of te manipuleren, zij het door te schreeuwen en te gillen of door zich afzijdig te houden en het slachtoffer te spelen, ervaart geen van beide personen een volwassen, gelijkwaardige en liefdevolle relatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *