waarom is assertiviteit belangrijk voor jou

Mensen die assertief zijn, geven duidelijk hun eigen behoeften aan en geven daarbij grenzen aan, zonder eisen te stellen aan anderen of op anderen af te geven als niet op hun verzoek wordt ingegaan. Met assertiviteit kan iemand toenadering zoeken tot anderen en op een niet-agressieve manier voor zichzelf of anderen opkomen. Het kan hem of haar ook beschermen tegen pesters en andere sociale agressors.

Op cognitief vlak hebben assertieve mensen minder last van angstige gedachten, zelfs onder stress. Vanuit een gedragsstandpunt zijn assertieve mensen streng zonder onbeleefd te zijn. Ze reageren op positieve en negatieve emoties zonder agressief te worden of zich passief op te stellen.

Wat zijn de voordelen van assertief zijn?

Een assertieve houding biedt een aantal voordelen, variërend van minder angst en depressie tot een groter gevoel van zelfbeschikking en betere verstandhoudingen. Assertiviteit wordt vaak geassocieerd met een groter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Wat zijn mogelijke gevolgen van een gebrek aan zelfbewustzijn?

Als mensen niet voor zichzelf op kunnen komen, kunnen ze gevoelig zijn voor kritiek, extreem passief, onzeker, angstig, of zelfs een laag zelfbeeld hebben. Ze kunnen worden behandeld als emotionele voetveeg wiens behoeften altijd op de tweede plaats komen. In extreme gevallen kunnen ze volledig het zicht verliezen op wat ze nodig hebben en willen in het leven.

Waarom durven sommige mensen niet assertief te zijn?

Als iemand niet zijn grenzen stelt, denkt hij vaak diep van binnen dat hij minder waard is dan anderen. Ze kunnen aan zichzelf twijfelen en aarzelen voordat ze actie ondernemen uit angst voor de gevolgen. Ze proberen vaak geen zinvolle activiteiten te ondernemen en zijn geneigd hun doelen te laten bepalen door de wensen van anderen.

Hoe kan ik assertief optreden?

Mensen die assertief zijn, stralen vertrouwen uit. Ze houden oogcontact, hebben een goede lichaamshouding en gebruiken hun lichaamstaal op een effectieve manier. Ze zijn in staat om hun gedachten en overtuigingen eerlijk en oprecht uit te spreken – en ze moedigen andere mensen aan om dat ook te doen.

Assertief zijn betekent opkomen voor je eigen rechten zonder de rechten van anderen te schenden. Het betekent omgaan met stress, problemen oplossen als ze zich voordoen, en kalm blijven ongeacht hoe de ander reageert.

Wat is het verschil tussen assertiviteit en agressie?

Agressief gedrag kan bestaan door kwetsende taal te gebruiken, te zeggen in plaats van te vragen, en de ander te negeren of tot overgave proberen te dwingen. Agressieve mensen willen koste wat kost winnen, wat vaak resulteert in een doordrammerige houding en pesterijen. Ze kunnen superieur, intimiderend en zelfs fysiek bedreigend overkomen.

Wat zijn assertieve eigenschappen?

Assertieve mensen zijn in staat om eerlijk te zijn over hun gedachten en gevoelens op een respectvolle manier. Ze luisteren actief naar en houden rekening met de standpunten van anderen. Assertieve mensen hebben controle over hun gevoelens en geven toe wanneer ze een fout hebben gemaakt.

Lees ook: Tips om je zelfbewustzijn te verhogen

Hoe kan ik assertiever handelen?

Zeg kort en bondig wat je van de ander wilt of nodig hebt. Luister goed naar hun antwoord. Respecteer hun gedachten en gevoelens; ga niet in discussie of val niet aan als je weerstand voelt. Bied in plaats daarvan mogelijke oplossingen voor de problemen die naar voren komen. Indien je een patstelling terecht komt waarbij er geen compromis mogelijk is, wees dan bereid afstand te nemen.

Wat is het verschil tussen assertiviteit en passiviteit?

Mensen die zich passief opstellen, gaan mee in de wensen en verlangens van anderen om het hen naar de zin te maken. Ze laten anderen leiden en nemen meestal de beslissingen. Zij hebben de neiging geen zelfvertrouwen te hebben en bagatelliseren en kleineren zichzelf vaak. Als gevolg daarvan komen ze niet voor zichzelf op en kunnen ze hun eigen doelen uit het oog verliezen.

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *