eenzaamheid Zensitivity Noordwijk

Vakantie: voor de een juichstemming en een ander verdriet

De zomermaanden kunnen voor mensen die weinig contacten hebben erg stil worden. Waar de een de dagen aan het aftellen is en al bezig is met de vakantiefolders aan het afspitten, kijkt de andere met verdriet er tegenop.

Ze slaat een blad van haar kalender om, het is alweer Mei. Waar blijft de tijd? De wereld om haar heen gaat snel, en haar wereld lijkt wil stil te staan. Een paar maanden geleden, waren ze nog met zijn tweeën, maar daar kwam een abrupte einde aan: haar man overleed en op dat moment kwam ze er alleen voor te staan. De eerste weken vlogen om en werd ze nog omringd door vrienden en kennissen, maar na verloop van tijd werd de aandacht steeds minder. De dagen duren voor haar lang lang, ze kabbelden heel stilletjes voorbij. Nu nadert al snel een lange zomer en hier ziet ze er tegenop. Ze bedenkt of er nog iemand in de buurt die er voor haar is? Voor wie ze graag zou koffie zetten, met iets lekkers en gezellig praten over alles en wat.

Eenzaamheid

Als je bedenkt dat zo’n 40 procent van de volwassen Nederlanders hiervan last heeft, waarvan acht procent in ernstige of zeer ernstige mate. De officiële definitie van eenzaamheid is het ‘subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’.

Mensen kunnen verschillende momenten van eenzaamheid ervaren: ze kunnen emotionele eenzaamheid voelen, bijvoorbeeld na het overlijden van hun dierbare. Daarnaast is er ook sociale eenzaamheid, wanneer mensen met weinig anderen contact hebben. En mensen kunnen existentiële eenzaamheid ervaren, ze hebben het gevoel van niet meer van waarde te zijn.

Of en hoe iemand eenzaamheid ervaart, is heel persoonlijk. Het klinkt misschien raar: iemand kan veel contacten hebben en toch eenzaam zijn of voelen, terwijl een ander maar een klein kringetje mensen om zich heen heeft en zich niet eenzaam voelt. Een feit is dat eenzaamheid een hele normale emotie is, het hoort bij het leven en het kan iedereen overkomen. Niet alleen oudere mensen die bijvoorbeeld hun partner verliezen, maar ook jonge mensen, mantelzorgers bijvoorbeeld kunnen dit ervaren. Ook mensen die hun baan kwijtraken, allochtonen en personen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen zich door de omstandigheden eenzaam voelen.

Als eenzaamheid te lang gaat duren kan dit tot psychische en lichamelijke klachten leiden, met name als mensen vanuit eenzaamheid in een sociaal isolement glijden.

De laatste jaren zie je wel een beweging in komen om dit aan te pakken: Deze aanpak wordt breed gedragen, door gemeente en instanties en door zowel vrijwilligers als professionals. Denk aan zorginstanties en woningcorporaties, maar ook aan dorpssteunpunten en wijkverpleegkundigen. Het uitgangspunt van de aanpak is een gezamenlijke visie en een gezamenlijk actieplan uitgaande van vroeg signalering, het bespreekbaar maken van het probleem en een persoonlijk plan van aanpak.

Soms worden mensen doorverwezen naar hulpinstanties of krijgen ze een passende methodiek, project of activiteit aangeboden. In andere gevallen biedt een coach een steuntje in de rug bij het aanhalen van contacten. Waar voorop staat dat de zelfregie en het versterken van het eigen sociaal netwerk. Voor veel mensen is het al prettig om erover te kunnen praten. Veel mensen schamen zich er soms voor en geven niet graag toe dat ze eenzaam zijn. Juist door er met anderen over te hebben, voel je je vaak al minder eenzaam en verdwijnt het taboe.

Welzijn Noordwijk en andere organisaties in Nederland zijn hard bezig om deze doelgroep te helpen.De zomer is gewoon een lastige tijd voor wie zich eenzaam voelt. Veel mensen gaan op vakantie met hun gezin, veel activiteiten en vrijwilligerswerk liggen dan vaak stil. Mensen die al weinig contacten hebben, worden vaak nóg eenzamer in die periode. Daarom roep ik iedereen op om op een sympathieke manier om samen iets te doen tegen eenzaamheid. Heel simpel en laagdrempelig, wat je al kan doen is door het sturen van een kaartje aan iemand die zich eenzaam voelt of die persoon uit te nodigen voor een kop koffie. Maak samen een wandelingetje om gewoon eens bij te praten. Kijk goed om je heen, in je eigen straat of buurt. Er is altijd wel iemand van wie je dacht: ‘die kan wel wat aandacht gebruiken?’ Dan is dit een mooie manier om dat te doen. Ook bedrijven of organisaties kunnen hieraan meedoen.

Contact maken met iemand die eenzaam is, kan nét dat zetje zijn waardoor zo’n persoon weer kleine stapjes zet naar een prettiger bestaan. En het is niet alleen waardevol voor de ontvanger, maar ook voor jezelf. “Een ander helpen is leuk. Je wordt er een gelukkiger mens van.

 

Ervaar jezelf ook het gevoel en wil je hierover praten? Maak via contact een afspraak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *