spirituele dimensies betekenis-zensitivity

Vanmorgen werd ik wakker met een herinnering aan een droom: ik zag twee spelden op mijn mouw. Er zat geen briefje aan. De uitdrukking ‘Je iets door iemand op de mouw laten spelden’, oftewel een opvatting kritiekloos van een ander over nemen, flitste door mijn hoofd. Met behulp van mijn pendel raadpleegde ik mijn Spirituele Gids over de betekenis van dit droombeeld. Zij maakte mij duidelijk dat de boodschap is dat ik nu geleerd heb om mij niets meer door anderen op de mouw te laten spelden! Wat in hieronder ga vertellen, komt voor een klein deel van internet en van boeken die mijn aandacht getrokken hebben. Het meeste en het belangrijkste komt echter van mijn gids, die onzuiverheden uit de informatie weghaalde, die mij het totaalbeeld van alle 25 dimensies toonde, met de bijbehorende frequentiebanden, en die mij ook in staat stelde om voorbeelden te tonen van het niveau van bewustzijn van mensen uit de geschiedenis. Hieronder geef ik een samenvatting over de verschillende dimensies en wat is een dimensie.

Wat is bewustzijn?

Problemen kunnen we oplossen door er op een andere manier naar de kijken. Daarbij worden we wijzer en groeit ons bewustzijn. Bewustzijn is wijsheid, uit ervaring verkregen. Het creëert ons mensbeeld, ons wereldbeeld en onze  geloofsvisie. Bewustzijn zetelt in onze ziel en is onsterfelijk, het is het goddelijke in ons. Wat we eenmaal geleerd hebben, kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Frequenties bewustzijn

In de cyclus van ons huidige leven en onze vorige levens doen we tal van levenservaringen op, waardoor we een inzicht ontwikkelen in de wereld en de mensheid. Ons bewustzijn groeit door deze levenservaringen, hetgeen tot uitdrukking komt in een grotere reikwijdte in trillingsfrequenties. Het werkt zo: voor elk probleem dat we tegen komen, kunnen we de oplossing alleen vinden op een hoger trillingsniveau. Hoe meer problemen we weten op te lossen, hoe meer ons bewustzijn groeit en hoe groter de bandbreedte van de trillingsfrequenties wordt. Na een beperkt aantal levens hebben we nog maar een kleine bandbreedte ontwikkeld, bijvoorbeeld van 0,1 tot 0,3 Hertz. Na een groter aantal levens kan deze frequentieband gegroeid zijn tot een breedte van 0,1 tot 7,5 Hertz en na honderden levens kan deze breedte lopen van 0,1 tot 25 Hertz. De ondergrens van de frequentieband blijft gelijk, maar de bovengrens schuift steeds verder op, naar een steeds hogere trilling.

Dimensies van bewustzijn

De totale bandbreedte van trillingsfrequenties is onderverdeeld in dimensies van bewustzijn, die elk een eigen bandbreedte vertegenwoordigen. Omdat de niveaus van bewustzijn wezenlijk verschillende kenmerken vertonen, noemen we het geen niveaus maar dimensies van bewustzijn. De frequenties zijn uitgedrukt in Hertz. 1 Hertz staat gelijk aan één trilling per seconde, 2 Hertz komt overeen met 2 trillingen per seconde, enz. De bandbreedte van de eerste dimensie loopt van 0,1 tot 1,0 Hertz. De bandbreedte van de tweede dimensie loopt van 1,1, tot 4,9 Hertz. De derde dimensie heeft een bandbreedte van 5,3 tot 10,3 Hertz en de vierde van 12,3 tot 25,3 Hertz.

Drempels van bewustzijn

Als we een voorstelling willen maken van de bandbreedte bij elke dimensie van bewustzijn kunnen we denken aan de frequentieband van radiozenders. Deze hebben allemaal verschillende bandbreedtes van frequenties, die van elkaar gescheiden zijn en elkaar niet raken. Daardoor kunnen ze elkaar niet storen. Tussen de bandbreedtes van opeenvolgende dimensies van bewustzijn zit ook een tussenruimte, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Het gevolg hiervan is dat we een groeisprong moeten maken om in een hogere dimensie van bewustzijn te komen. Die sprong vormt een drempel, een barrière, die we moeten overwinnen om verder te kunnen groeien in bewustzijn. We ervaren deze drempel als een obstakel, waar we niet zomaar overheen kunnen stappen. Onze ziel trekt dan dramatische gebeurtenissen aan in ons leven. Onbewust dwingen we onszelf hiermee tot een hoger bewustzijnsniveau te komen. Zonder drama kan het ook, wanneer we hulp krijgen van iemand vanuit een hogere dimensie van bewustzijn.

Spelenderwijs op zoek naar liefde

Als we kijken vanuit de groei van ons bewustzijn dan kunnen we elke dimensie van bewustzijn zien als een spel met een doel, randvoorwaarden, spelregels en keuzemogelijkheden en een taal waarin we met elkaar communiceren over het spel en de regels. Als we het spel voor het eerst spelen, moeten we nog erg wennen aan de spelregels en de mogelijkheden van het spel. Hoe meer ervaring we met dit spel opdoen, hoe meer we de spelregels, kansen en mogelijkheden in ons voordeel weten te benutten. We blijven dit spel net zo lang spelen tot we niets nieuws meer kunnen leren. Dan wordt het steeds meer routine en uiteindelijk gaat het ons vervelen. We krijgen behoefte aan een nieuwe uitdaging en gaan op zoek naar een nieuw spel met andere randvoorwaarden en spelregels. Het is niet mogelijk om een dimensie van bewustzijn over te slaan. De lessen uit de voorafgaande dimensie moeten eerst geleerd zijn voordat men aan die van de volgende dimensie van bewustzijn kan beginnen, want anders ontbreekt het basisbegrip daarvoor. Het doel van deze zoektocht door alle dimensies van bewustzijn is dat we steeds beter leren wat liefde werkelijk is totdat we ons uiteindelijk bewust worden van de universele, onvoorwaardelijke liefde.

Spirituele betekenis van een aantal dimensies

Voor jezelf opkomen in de eerste dimensie

In de eerste dimensie leren we voor onszelf op te komen. We stellen onszelf centraal en kunnen ons nog niet verplaatsen in de positie van anderen. De mensen in de eerste dimensie hebben behoefte aan een versimpeld wereldbeeld. Voorbeelden hiervan zijn het geloof dat de Aarde een platte schijf is, ontkenning van de holocaust en de aanhang van complottheorieën. In deze tijd van bewustzijnsgroei voelen mensen met een bewustzijn in de eerste dimensie zich steeds minder thuis. In reactie daarop zijn ze geneigd te radicaliseren. Voorbeelden van mensen uit de geschiedenis zijn keizer Nero, Dzjengis Khan, Machiavelli, Catharina de Medici, Adolf Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung en Margaret Thatcher.

Oorzaak en gevolg ontdekken in de tweede dimensie

In de tweede dimensie worden we ons dus bewust van de relatie tussen oorzaak en gevolg en kunnen we leren samenwerken. We kunnen in de tweede dimensie onze eigen rol nog niet zien. Als er iets fout gaat, kunnen we daar alleen een ander de schuld van geven. Mensen met een bewustzijn tot in de tweede dimensie zijn geneigd zich af te zetten tegen mensen met een ander geloof of uit andere culturen. Haat tegenover andere rassen en buitenlanders horen bij de tweede dimensie. Alle oorlogen die vanuit een religie gevoerd zijn, komen voort uit een bewustzijn in de tweede dimensie. Leiders van de tweede dimensie doen zich vaak heel inlevend voor. Deze manier van inleven is niet oprecht, maar manipulatief en wordt niet gedreven door een liefdevolle intentie. Voorbeelden van mensen zijn Alexander de Grote, Farao Ramses II, Farao Toetanchamon, Tsarina Catharina de grote, Tsaar Nicolaas II, Osama Bin Laden.

Onze eigen rol leren zien in de derde dimensie

In de derde dimensie hebben we een mensbeeld, dat uit drie niveaus bestaat: een fysiek-, emotioneel- en mentaal niveau. We leren onze eigen rol in gebeurtenissen te herkennen, en daardoor genuanceerder te oordelen over anderen. We worden ons bewust van wat we zelf in de wereld kunnen creëren. Uiteindelijk leidt dit vaak tot overdreven individualisme en veelal ook tot overschatting van de maakbaarheid van onze samenleving. In de derde dimensie zijn we alleen afgestemd op de linkerhelft van onze hersenen, onze zintuigelijke waarnemingen en ons rationele denkkader. Onze samenlevingscultuur is nog overwegend afgestemd op de derde dimensie. Voorbeelden van mensen zijn keizer Julius Caesar, Keizer Napoleon, de Japanse keizer Hirohito, Nikita Chroesjtjov, president Nyerere van Tanzania, president Nasser van Egypte, Prins Hendrik, Prins Bernard sr.

Je intuïtie gebruiken in de vierde dimensie

We beginnen onze rechter hersenhelft en onze intuïtie ook te gebruiken. We gaan open te staan voor de mogelijkheid dat er ‘meer is tussen hemel en Aarde’, al hebben we nog geen idee wat dat dan allemaal kan zijn. We gaan op zoek naar rustmomenten in ons leven en we gaan experimenteren met meditatie. Aan ons mensbeeld wordt een vierde niveau toegevoegd: het spirituele niveau. Voorbeelden van mensen zijn Marcus Aurelius, Augustinus, Karel de Grote, Marco Polo, Calvijn, Thorbecke, Abraham Lincoln, Joop den Uijl, Wim Kok, Toon Hermans, Ayatollah Khomeini, Janis Joplin, Amy Winehouse en Whitney Houston, Michael Jackson, Herman Brood.

Contact met de geestelijke wereld in de vijfde dimensie

In de vijfde dimensie kunnen we in contact komen met onze spirituele gidsen. We kunnen niet meer voor het kwaad kiezen, maar zijn we volledig in contact met liefde. We worden er ons dan ook van bewust dat het Universum te ingewikkeld en te complex is om te begrijpen. We beginnen in te zien dat elke waarheid, die wij in het Universum herkennen, slechts een afspiegeling is van de Universele Waarheid. We zijn vrij om een zelf gekozen ‘waarheid’ te hanteren, die ons houvast biedt, die wij kunnen gebruiken en interpreteren als navigatie in de levensfase waarin we verkeren. Menselijke voorbeelden zijn Jeanne d’Arc, Maarten Luther, Rembrandt, Jacob Cats, Tsaar Peter de Grote, Michiel de Ruyter, Vincent van Gogh, Frans Liszt, Koningin Victoria, George Washington, Koningin Emma, Sara Burgerhart, keizer Haile Selassie, Willem Drees sr, Willy Alberti, Tom Manders (’Dorus’), Wim Kan, M.C. Escher, Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Corrie van Gorp, George Michael.

Inzicht in de kosmische basisvormen in de zesde dimensie

In de zesde dimensie leren we kosmische aspecten te ontdekken van ons bewustzijn. We herkennen basisvormen en ontdekken de samenhang hiertussen, die tot uitdrukking komt in de ‘gulden snede’, in de numerologie, de astrologie, de Tarot en de chakraleer. Voorbeelden zijn Pythagoras, Archimedes, Salomo, Jeroen Bosch, Shakespeare, Adam Smith, Georg Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Monet, Picasso, Immanuël Kant, Jean-Jacques Rousseau, Sigmund Freud, Johan Sebastiaan Bach, Carl Gustav Jung, Søren Kierkegaard, Charles Darwin, John F. Kennedy, koningin Wilhelmina, David Bowie, André Hazes sr, Elisabeth TaylorWinston Churchill, Ho Chi Minh, Ben-Gurion, De Klerk, Johan Cruijff, Nelson Mandela, koningin Juliana, John Lennon, George Harrison, Ria Beckers.

De eenheid ervaren in de zevende dimensie

In de zevende dimensie vindt een omkering plaats van ons mensbeeld. We zien ons zelf niet meer als een menselijk wezen met een spiritueel bewustzijn. We draaien dit mensbeeld om en leren onszelf voortaan te zien als een spiritueel wezen met een menselijk bewustzijn. We leren ook waar te nemen zonder te oordelen. De zevende dimensie is de hoogste waarop je normaliter als mens op Aarde leeft, want voor hogere dimensies van bewustzijn vormt de geestelijke wereld een geschiktere leerschool dan een leven op Aarde. Sommige mensen op Aarde leven in een hogere dimensie van bewustzijn omdat ze hier tijdens hun huidige Aardse leven naar doorgegroeid zijn. Daarnaast zijn er ook mensen met een hoger bewustzijn omdat ze met een speciale hulpmissie naar de Aarde zijn gekomen. Voorbeelden van mensen zijn de profeet Jesaja, de profeet Mohammed, Mercator, Galilei, Michelangelo, Erasmus, Willem van Oranje, Johan de Wit, Florence Nightingale, Ludwig van Beethoven, Albert Verwey, Alice Bailey, Martin Luther King, Bette Davis, Moeder Theresa, Salvador Dali, Els Borst, Freddy Mercury, Leonard Cohen, Albert Einstein, Alfred Nobel, Annie M.G. Smidt, Willem Aantjes, Roger Moore, Nina Simone, Aretha Franklin, Aafje Heynis, Frank Sinatra, Bob Marley, prins Claus, Jean-Paul Sartre, Bram Vermeulen, Bram van der Vlugt.

Liefde en wijsheid in balans in de achtste dimensie

De achtste dimensie is de dimensie van het vliegend hart, gesymboliseerd door een hart met aan weerzijden een vleugel. De ene vleugel staat voor ‘liefde’, de andere voor ‘wijsheid’. Menselijke zielen, die de achtste dimensie en hoger bereikt hebben, blijven vaak nog wel betrokken bij het Aardse leven, maar dan als spirituele gids, die een aantal mensenzielen begeleidt bij hun levenskoers. Menselijke voorbeelden zijn Abraham en Sara uit de Bijbel, Michelangelo, Isaac Newton, Spinoza, Frederic Chopin, Niels Bohr, Herman Gorter, Aletta Jacobs, Gandhi, Maria Callas, Jan Wolkers en Mies Bouman.

Universele wetten in de negende dimensie

In de negende dimensie van bewustzijn leren we leven volgens de wetten van het universum, zoals de wet van aantrekking, de wet van de vrije wil, de wet van oorzaak en gevolg en de wet van toeval. Methusalem uit de Bijbel, Socrates, Johannes de Doper, Mozart, Leonardo da Vinci, Sylvia Millecam, Simone de Beauvoir, Sean Connery, Liesbeth List, Hella Haasse en Meat Loaf zijn menselijke voorbeelden.

Leestips Spirituele Gidsen om hulp vragen

Wetenschap en geloof bij elkaar in de tiende dimensie

In de tiende dimensie ontmoeten wetenschap en geloof elkaar. We leren ze tot één geheel te maken. Voorbeelden zijn Nostradamus, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Maharishi Yogi en Thich Nhat Hanh.

Een brandend wiel in de elfde dimensie

In de elfde dimensie laten we ons door niemand meer voor zijn karretje spannen. We volgen onze eigen weg, als een ‘brandend wiel’, zoals Bob Dylan bezong in het lied ‘This wheel ’s on fire’.  Lao-Tse en Confucius verkondigden hun wijsheid vanuit  de elfde dimensie.

Voorbij de regenboog in de twaalfde dimensie

In de twaalfde dimensie ontdekken we verbondenheid met een kosmische droomwereld. We stijgen uit boven de regenboog en vertrouwen op onze dromen, zoals in het lied ‘Over the the rainbow’ van Judy Garland. Mozes, Orpheus en Zarathustra brachten hun boodschap vanuit de twaalfde dimensie. Aleister Crowley en Dion Fortune waren Hermetische Kabbalisten. Voorbeelden uit zijn Jiddu Krishnamurti, Akiane Kramarik en Christina von Dreien.

Een stralende ster in de dertiende dimensie

In de dertiende dimensie gaan we onszelf leren zien als een stralende ster aan de hemel. De mystici Theresia van Ávila en Johannes aan het Kruis waren stralende sterren in  de donkere Middeleeuwen.

Onvoorwaardelijke liefde in de veertiende dimensie

In de veertiende dimensie bereiken we het hoogste niveau van verbondenheid: de onvoorwaardelijke liefde, het ‘Christusbewustzijn’. Het gaat dan niet meer om de liefde als geslachtelijke aantrekkingskracht, de liefde van het evenwicht tussen geven en nemen tussen broer en zuster, of de hartverwarmende liefde van ouders naar kinderen. Het gaat om liefde als keuze om er voor anderen te zijn, om liefde zonder eigen belang. Farao Echnaton  en Plato hadden een bewustzijn in de veertiende dimensie.

Hogere dimensies van bewustzijn

In de hogere dimensies komen we bij de wereldleraren, die een voorbeeld voor ons waren van het goddelijke, dat we allemaal in ons hebben. De hoogst bewuste leraren waren Krishna, Boeddha en Jezus in respectievelijk de zeventiende, de achttiende en de negentiende dimensie.

Gerrit Verweij

HULP   VAN   MIJN   GIDS” is een rubriek in Zensitivity, waarin Gerrit Verweij ons vertelt over de verrassende en inspirerende inzichten die hem aangereikt worden in de communicatie met zijn spirituele gids. We nodigen de lezers uit om, naar aanleiding hiervan, ook hun persoonlijke ervaringen met wijze boodschappen van hun Spirituele gidsen aan te dragen, zodat we hier allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Wist je dat Gerrit ook een aantal spirituele boeken op zijn naam heeft staan?

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *