Toxische stress bij hoogbegaafdheid is groot

herken op tijd toxische stress bij hoogbegaafdheid-zensitivity

Hoe herken je toxische stress bij hoogbegaafden Wist je dat toxische stress voor een aantal hoogbegaafde kinderen en volwassenen negatieve gevolgen kunnen hebben? Als eerste kan dit leiden tot mentale klachten, denk aan depressie, angst, concentratieproblemen, geheugenproblemen, prikkelbaarheid, of een stemmingsstoornis. Met als gevolg dat dit voor sommige hoogbegaafde kan leiden tot sociale isolatie en […]

Niet ieder hoogbegaafd kind is een Mozart

Niet Ieder Hoogbegaafd Kind Is Een Mozart

Niet ieder hoogbegaafd kind is een Mozart, daar begint vaak de ellende De meeste ouders kennen hun kind het beste. Ze kunnen goed aangeven wat de sterke en zwakke kanten van hun kind zijn. Daarom hebben ouders het vaak wel door als hun kind hoogbegaafd is, terwijl dit door anderen niet gelijk opgemerkt wordt. Wanneer […]

Mijn kind is hoogbegaafd, maar is een onderpresteerder

Mijn Kind Is Hoogbegaafd, Maar Is Een Onderpresteerder, hoogbegaafdheid en onderwijs,hoogbegaafdheid en kind, zensitivity, hoogbegaafdheid en faalangst, onderpresteren en onderwijs-onderwijs

De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel gesprekken op de basis- en middelbare scholen gevoerd. Hierbij stuitte ik telkens op hetzelfde probleem. Steeds moest ik maar uitleggen aan docenten, en zelfs de intern begeleider, waarom niet alle hoogbegaafde kinderen laten zien wat het ze kunnen. Dat hoogbegaafde kinderen niet alleen bestaan uit de groep kinderen […]

Hoogbegaafde kinderen met leer- en aandachtsproblemen

Hoogbegaafde Kinderen Met Leer En Aandachtsproblemen,hoogbegaafdheid kind,hoogbegaafdheid onderwijs,hoogbegaafdheid leerproblemen

Hoe kunnen hoogbegaafde kinderen leer- en aandachtsproblemen hebben Kinderen kunnen hoogbegaafd zijn en kunnen ook leer- en aandachtsproblemen hebben. Veel van deze kinderen doorlopen de school zonder te worden beoordeeld met speciale talenten of behoeften. Je kunt je kind helpen door meer ondersteuning te krijgen. Je kind is hoogbegaafd en heeft speciale opleiding nodig Veel […]