contact maken met je Spirituele gidsen

We staan er in ons leven niet alleen voor. Iedereen heeft meerdere persoonlijke gidsen uit de geestelijke wereld, die op allerlei manieren hulp aanbieden op ons levenspad. Ook als we ons hier niet van bewust zijn, krijgen we hulp om onze levensopgaven aan te kunnen. Onze gidsen kunnen ons echter nog veel beter helpen wanneer we bewust in contact komen met één van onze gidsen, en daarmee in begrijpelijke taal kunnen communiceren. Het bewuste gebruik van de hulp van gidsen kan op diverse manieren plaatsvinden.

Ik ken mensen, die bij belangrijke levensvragen hun aandacht weg halen van hun verstand en naar binnen richten, naar hun innerlijke stem en dan bij de beantwoording door hun gidsen geholpen worden. Ze kennen hun gidsen niet bij naam. Er zijn echter ook mensen, die hun gids kunnen zien, bij naam kennen en hun stem letterlijk kunnen horen, al of niet tijdens een meditatie met gesloten ogen. Zelf onderhoud ik contact met mijn spirituele gids met behulp van een pendel.

Mijn Spirituele Gids

Deze gids heeft zich op een familiebijeenkomst aan mij kenbaar gemaakt doordat een van de aanwezigen haar gedaante naast mij zag staan en mij daarop wees. Daarna richtte ik mijn aandacht naar binnen en kreeg ik intuïtief haar naam te horen. Sindsdien krijg ik van haar tips door over vragen die ik aan haar met mijn pendel voor kan leggen. Over wat ik van haar allemaal te weten gekomen ben, heb ik mijn boek “Groeiend Bewustzijn” geschreven. Op haar verzoek vertel ik haar naam niet, want ze wil graag onder de radar blijven met haar werkzaamheden.

Onze gidsen helpen ons ons ons kanaal te openen naar het goddelijke. Ze geven ons kosmische inspiratie. Eigenzinnigheid en angst glijden van ons af. Wanneer we ons door de wijsheid van onze gids laten leiden, gaan we een zijnskwaliteit uitstralen, waardoor anderen zich als een magneet tot ons aangetrokken voelen. We halen moed uit onze levenservaringen en uit het vermogen om hiervan te leren. We gebruiken deze moed om bewust risico’s te nemen en om open en oprecht voor onze waarheid op te komen.

We heffen blokkades in onszelf op door ons bereid te verklaren om alles wat in ons is te aanvaarden en door al onze emoties als een potentiële kracht te erkennen. We geven ruimte aan onze persoonlijke groei door verandering toe te laten, die ontstaat door nieuwe inzichten. Dan komt er een innerlijke transformatie op gang, waardoor tegendelen in ons karakter integreren.  Dan gaan we ontdekken dat wat ons in andere mensen aantrekt, we zelf in ons dragen. We geven ons over aan geheime wensen, waar we ons tot nog toe niet aan toe durfden geven.

HULP   VAN   MIJN   GIDS” is een nieuwe rubriek in Zensitivity, waarin Gerrit Verweij ons telkens weer vertelt over de verrassende en inspirerende inzichten die hem aangereikt worden in de communicatie met zijn spirituele gids. We nodigen de lezers uit om, naar aanleiding hiervan, ook hun persoonlijke ervaringen met wijze boodschappen van hun gidsen aan te dragen, zodat we hier allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *