wat is de spirituele betekenis van een kat

Bij veel mensen wordt het als het om huisdieren gaat, het meest van katten gehouden, maar als we kijken naar de symboliek en de betekenis over katten die in ons leven spelen? Het is interessant om meer te weten over de betekenis van de kat, want we worden dagelijks met katten geconfronteerd. Daarom is het goed om eens dieper in te gaan op de betekenis van de kat en de boodschap die hij met zich meedraagt serieus te nemen.

Betekenis en symboliek van de kat

De kat heeft verschillende betekenissen. Het varieert van negatieve kenmerken zoals verbonden zijn met demonen, hekserij, duisternis tot zeer positieve kenmerken zoals onafhankelijkheid, vrijheid, spirituele verlichting, intuïtie, evenwicht, en hoop.

Aan deze katachtige worden godheden toegeschreven en hij werd zowel in Egypte als in Griekenland vereerd. In het laatstgenoemde land kreeg hij echter een kwaadaardige betekenis en werd hij uiteindelijk gekoppeld aan Halloween.

Men geloofde dat katten magische krachten bezaten in die mate dat ze zelfs overledenen weer tot leven konden wekken.

Sommigen dachten dat deze kracht afkomstig was van demonen, heksen, of zelfs Satan zelf. Anderen zagen in hun krachten dat ze hun eigenaars te genezen en positieve energie en geluk in hun leven te brengen.

Deze tegenstrijdige eigenschappen maken de kat tot een nog krachtiger teken vanwege het evenwicht dat hij in ons oproept. Dit spirituele dier dwingt ons tot geduld en waakzaamheid, om elke stap die we zetten te bestuderen, en altijd de juiste beslissing te nemen met veel zelfvertrouwen en een avontuurlijke geest.

Ook interessant om te lezen Spirituele betekenis van de witte vlinder

Inheems-Amerikaanse betekenis van de kat

Voor inheemse Amerikanen heeft de algemene betekenis van de katten te maken met het mysterieuze en esoterische, onafhankelijkheid, en de beschermer van energie. Bij een bepaalde stam, de Oglala, had de betekenis van katten echter te maken met hekserij, omdat zij dachten dat deze katachtigen vervloekingen over hen konden uitspreken.

De Hopi noemden “Wildcats” mannen die zich respectloos gedroegen tegenover vrouwen. Verschillende stammen hebben verhalen waarin de man wordt afgeschilderd met een hebzuchtige en egoïstische houding.

De Mohave en Zuni stammen daarentegen dachten dat deze inheemse Amerikaanse kattenspirit helende eigenschappen had die hen zouden helpen bij de jacht.

Ook legden zij een verband tussen dit katten-symbool en het zuiden, evenals met de kleur rood. De Pawnee stam verbond de wilde kat met de sterren en wikkelde hun kinderen in zijn vacht voor hemelse zegeningen.

Zoals vele andere dieren vonden de kattensymbolen ook hun weg in verschillende stammen als clan-dieren. Pogumk is een inheems Amerikaans personage dat wordt afgebeeld als een symbool van een zwarte kat. De legende beschrijft een man die zijn familie en stam verdedigde tegen een heks.

We kunnen ons dus afvragen wat de betekenis is van deze legende, zijn katten spirituele beschermers? Het lijkt van wel, volgens vele andere mythen, voor zover we kunnen nagaan.

Oosterse katten betekenis

In het Oosten bestaat een beeldje dat Maneki-Neko wordt genoemd. Het is een totem met katten als teken van geluk, ontstaan uit de legende van een man die door het gebaar van deze kat werd gered van de bliksem.

Maar wat betekent het gedrag van een kat op basis van de poot die hij gebruikt of de kleur ervan?

Wel, als een kat zijn linker poot gebruikt, dan betekent dit dat dit katachtige spirituele dier geluk en voorspoed in je leven brengt, maar als de andere poot is opgeheven, dan gaat het allemaal om geld.

De betekenis van de witte kat staat voor geluk, terwijl de betekenis van de zwarte kat het kwade uit de buurt houdt.

De gouden variant van deze Chinese kat-spirit staat voor rijkdom en voorspoed; de rode is voor een goede gezondheid en de gele voor hechtere relaties.

Verlangt je naar goede cijfers voor je opleiding, dan moet je de groene Maneki-Neko aanschaffen; voor schoonheid en een lang leven raad ik je het paarse katje aan. De betekenis van de roze kat is liefde, hoop en romantiek.

Er zijn ook heiligdommen en tempels gewijd aan deze spirituele kat, waarvan werd geloofd dat hij knaagdieren op afstand hield zodat de zijdeproductie zou stijgen.

Heb je deze ook al gelezen Spirituele betekenis van een roodborstje

Katten betekenis in het Christendom

Wat zegt de Bijbel over katten? Katten worden in de Bijbel meestal afgebeeld als verwilderde diersoorten. Het schetst de roofzuchtige aard van de katachtige.

Dit wrede en meedogenloze gedrag kenmerkt de kat, vooral de zwarte, als een satanisch wezen, een kwaadaardig wezen dat aast op de zwakken.

De spirituele betekenis van een zwarte kat beschrijft een demon die zelfs in zijn lichaam zou kunnen leven en het samen met zijn voorouders zou kunnen bezitten. Door de krachtige geest van deze katachtige zou de Luciferiaanse geest een communicatie met de mens tot stand kunnen brengen.

Toch vinden we in de Bijbelteksten over katten ook de goede eigenschappen ervan terug. Wijze mannen zoals Jezus Christus nemen zijn kracht en vrijmoedigheid als eigenschappen aan. Katten zijn verbonden met leeuwen en worden afgebeeld als koningen die hun oordeel en wijsheid aan anderen schenken.

Over het geheel genomen verbeeldt de kat elk onderdeel van de menselijke natuur, goed of slecht. Het omvat jaloezie en woede, maar het illustreert ook macht, kracht en grootsheid.

Het kan een beschermer zijn, maar tegelijkertijd kan de kat als spiritueel dier je ondergang worden. Daarom moeten we ons afvragen wat de kat in spiritueel opzicht voorstelt en al deze Bijbelse boodschappen in gedachten houden.

Keltische betekenis van de kat

Voor de Kelten zijn katten in de mythologie het symbool van de bewaker van de Andere Wereld, een kattenspirit die zijn geheimen beschermde. De betekenis van katten voor hen is van een emotionele afstand, een onvoorspelbare en mysterieuze aard.

Het katte-omen ging dus over jezelf onder controle houden en in alle rust de nodige hulpmiddelen vinden, je gedrag veranderen, creatief zijn en compromissen sluiten.

De spirituele betekenis van de zwarte kat was ook van het kwaad, dus offerde men hen om deze demonische energie uit de buurt te houden.

De Welsh hebben een legende over een Keltische katgodin die een heks beschrijft die op Aarde haar volgelingen van katten haar verbintenissen liet uitvoeren. Zij belichaamt eigenschappen als wijsheid en betovering.

Een persoon die door het Keltische kat dierenriemteken wordt geleid, is zeer intelligent, analytisch, en zeer intuïtief. Mensen die beïnvloed worden door dit spirituele dier als kat kunnen met succes en op efficiënte wijze elk gewenst doel bereiken.

De katachtige betekenis illustreert een zesde zintuig dat degenen die het bezitten helpt om de wereld op een diepgaande manier te bekijken. Ze zijn sociaal en charmant en maken overal waar ze komen een goede indruk, maar houden niet van aandacht, waardoor de indruk ontstaat dat ze erg afstandelijk zijn, terwijl ze graag toekijken en observeren.

Betekenis van de kat in Egypte

De betekenis van de kat in Egypte is heel groot. Men geloofde dat deze huisdieren geluk zouden brengen in het gezin.

Deze katachtigen waren zo geliefd en gerespecteerd in dit deel van de wereld dat ze met juwelen werden bedekt en koninklijk werden behandeld. Egyptenaren mummificeerden hun katten en scheerden hun wenkbrauwen als rouwritueel.

Het doden van deze dieren zou volgens de wet de dood betekenen, hoewel het gebruikelijk was dat een eigenaar zijn katje doodde om er in het hiernamaals door vergezeld te worden. Bij tempelrituelen worden deze dieren ook geofferd.

Hoewel de mythologie spreekt over verschillende dierlijke transformaties van goden, bestaat er slechts één godheid die zich in een kat kon veranderen, met de naam Bastet, wier tempel zich in de stad Per-Bast bevindt. Zij vertegenwoordigde zwangerschap, bevalling en vruchtbaarheid.

Zijn katten spirituele beschermers? Er wordt gezegd dat deze dieren de Farao beschermden tegen giftige slangen en een vertegenwoordiging waren van de Zonnegod, Ra. Toch werden zij niet aanbeden, maar de mening van het volk was dat zij een of andere goddelijke essentie in zich droegen.

In de literatuur wordt de kat genoemd in Herodotus’ verhaal over de inval van de Perzen in Egypte, waarin zij katten vooruitstuurden in de strijd om de Egyptenaren af te schrikken en hen tot overgave te bewegen.

Dromen uitleg over de Kat

Een droom over katten kan een teken zijn van bedrog en onaangename op handen zijnde veranderingen. De droombetekenis van de witte kat is van een zelf veroorzaakte illusie, een onschuldige persoonlijke fantasie, terwijl de betekenis van de zwarte kat de ongecontroleerde uitvoering van deze schijn is.

Als je de zwarte kat ook hoort miauwen, dan betekent dit dat je vrienden achter je rug om praten. Maar wat betekent een grijze kat?

Veel interpretatiedeskundigen denken dat deze kat droom betekenis vertegenwoordigt dat je zult toegeven aan vleierij en verraad. Als de grijze kat bij een man verschijnt, dan betekent dit dat een onbetrouwbare vrouw hem zal verleiden.

De oranje kat kan duiden op een toekomstige zwangerschap van een vrouw, maar zou ook kunnen duiden op verraad. Een droom over katten in huis zou kunnen betekenen dat je ruimte maakt voor iemand in je huis en in je hart.

Dode kat betekent dat je je emoties loslaat en aandacht schenkt aan je diepste gevoelens.

Dus wat betekent dromen over katten eigenlijk? Het is over het algemeen een slecht teken, en je moet goed op de details letten. Dromen over spelende katten zou kunnen betekenen dat je iets of iemand in je leven nodig hebt die zijn of haar kinderlijke natuur naar boven kan halen.

Ontmoetingen met katten en voortekens

Je kunt je afvragen wat het betekent als je een kat ziet en wat een kat voorstelt. Wanneer een kat in je leven verschijnt, wees je dan bewust van de boodschap die het brengt over een groot geheim dat iemand voor je verbergt. De betekenis van katten is ook verbonden met hun kleur.

De spirituele betekenis van de zwarte kat heeft zijn oorsprong in de bijgelovige legende van het demonische vampierwezen Lilith dat de vorm van de kat zou aannemen en de adem van baby’s zou stelen. Voor de Japanners daarentegen is het zwarte kat als voorteken een goed teken.

Wat betekent het als er een kat aan je deur staat? Als dit je is overkomen, verheug je dan, want het is een teken van geluk en voorspoed.

Maar wat betekent het als er een kat in je huis opduikt? Als het een nieuw huis is, raden de Russen je aan om het katje eerst binnen te laten, zodat het je geluk zal brengen.

Wat betekent een kat in Japan als hij zijn pootje likt en zijn gezicht wast? Maak je klaar voor bezoek.

En wat betekenen katten in Nederland, als je het mij vraagt? Het antwoord is roddels, dus we raden je aan om privégesprekken rond katten te vermijden.

Kattenmythologie en folklore

In sommige delen van Europa bestaat de mythe dat als een kat over een graf springt, het lijk zal herrijzen als vampier. William Henderson spreekt van een soortgelijke gebeurtenis bij een begrafenis, waar ze de kat moesten doden om verder te gaan met de begrafenis.

De Ierse folklore beschrijft ook dieren die in verband worden gebracht met magie, zoals de kat Sidhe, een combinatie van een kat en een fee die zielen kon stelen.

De Kelten hadden op verschillende manieren afleiding nodig om hun volk te kunnen begraven en hun doorgang naar de goden te garanderen.

Tijdens de nacht van Halloween lieten ze melk buiten de deur staan voor de kat, zodat die hun koeien met rust zou laten.

De demonische kat is een mythe die is ontstaan in de overheidsgebouwen van Washington, D.C. Deze kattenmythologie vertelt over een moment in de geschiedenis toen katten hierheen werden gebracht om van de muizen in de kelders af te komen.

De kat wordt afgeschilderd als een spiritueel dier dat nooit de aarde heeft verlaten, zelfs niet na zijn dood. Van de kat als krachtdier wordt gezegd dat hij verschijnt tijdens verkiezingen en voorafgaand aan tragedies; zo verscheen hij bijvoorbeeld voor de dood van John F. Kennedy.

Kat als spiritueel gids

Katten en spiritualiteit hebben met elkaar een sterke band. De spirituele energie van de kat laat zich zien wanneer je op het punt staat te vertrekken en de juiste beslissing nodig hebt.

De kat als spirituele gids zal je op de goede momenten begeleiden en je vertellen wanneer je moet ingrijpen. Je spirituele verbinding met katten kan je helpen je gewoontes te veranderen en daarmee ook de uiteindelijke resultaten.

De boodschap van de kat gaat over evenwicht, weten wanneer je moet stoppen, nadenken en luisteren naar je gevoel. De spirituele betekenis van de kat is bewust zijn van wanneer je moet reageren en wanneer je moet ontspannen.

Wat betekent een kat spiritueel, afgezien van je verbondenheid ermee? De betekenis van de kat is flexibiliteit, aanpassen en het vermogen om altijd op hun pootjes terecht te komen.

Wat betekent het als katten rond je huis hangen? Ze kunnen er zijn om jou te inspireren omtrent je kwaliteiten en je een nieuwe kijk op het leven te geven.

Vraag om de spirituele begeleiding van de kat in je leven als je de behoefte voelt naar onafhankelijkheid in je relatie. Deze Spirituele Gids zal je zelfvertrouwen stimuleren en je helpen jezelf te bevrijden van je eigen beperkingen.

De spirituele betekenis van katten is mysterieus, dus als je esoterische kennis zoekt, roep deze geest dan op om je te komen helpen, want hij heeft het talent om alles wat verborgen is te ontdekken.

Kat totemdier

Het hebben van de kat als totemdier kan je helpen als het gaat om het nemen van bepaalde risico’s. Zoals de negen levens van de kat, zo zal je verschillende kansen krijgen, maar hou in gedachten dat het er bij de totem van de kat om gaat eerst de situatie te beoordelen en niet overmoedig door te gaan.

Integreer de teken van de totem van de kat in je leven en leer als katachtige te ontspannen en je batterijen op te laden om je mogelijkheden ten volle te benutten. De betekenis van de totem van de kat is intelligentie, bescherming, onafhankelijkheid, flexibiliteit en nieuwsgierigheid.

Mensen die het in zich hebben zullen de drang naar verlichting voelen. Zij zullen beschikken over aantrekkingskracht, positieve energie die anderen om zich heen zal aantrekken. Toch zijn deze mensen vaak eenlingen vanwege hun onafhankelijke aard waardoor ze de mening van anderen afwijzen.

De spirituele gedachte achter de kat kan hen overmoedig en koppig maken in hun beslissingen. Bovendien kunnen mensen met een katten totem gemakkelijk anderen manipuleren en de zaken in hun eigen voordeel veranderen.

Zij die door deze totem worden geleid houden van nachtwandelingen, vanwege het mysterie waarin het gehuld is en het gevoel van avontuur dat daardoor ontstaat. Hoewel ze het schattige katje belichamen, zijn kat totem personen gevaarlijk als een leeuw.

Kat krachtdier

De betekenis van de kat als krachtdier beschrijft eigenschappen zoals sensualiteit, mysterie en magie, onafhankelijkheid en vrijheid.

Als deze katachtige in jouw leven verschijnt, let dan goed op de details.

Als een oranje kat voor je verschijnt, is dit krachtdier er om je aan te sporen veranderingen in je leven aan te brengen en zelfs een nieuw begin te maken.

Het zal je zelfvertrouwen en leiderseigenschappen toedichten. Een grijze of zilverkleurige katachtige zal sterk verbonden zijn met het occulte.

Ze verschijnen meestal in iemands jeugd om de gids van de eigenaar te waarborgen. Deze katten houden je met beide benen op de grond en herinneren je aan ervaringen uit het verleden en geven hoop voor de toekomst.

Witte katten zijn een teken van zuiverheid, en hun missie is ons te helpen spiritueel te groeien. Het is een kat totem van de geneeskunde, omdat ze de kracht heeft om ons te genezen.

Maar wat betekent een zwarte kat in spiritueel opzicht?

Het zien van een zwarte kat ’s nachts, hoewel dit in vele delen van de wereld als een slecht voorteken wordt beschouwd, is een belangrijk teken dat genezende energieën door je leven zullen stromen. De betekenis van een kat die zijn edele delen reinigt, is een andere analogie voor het reinigende effect dat van dit dier uitgaat.

Tatoeage van een kat

Tatoeage van een kat is een teken van vrouwelijkheid, sensualiteit, geluk, meestal een poot, leven na de dood en mysterie.

Het kan betekenen dat de persoon behoefte heeft aan een spirituele verbinding of dat hij misschien gewoon rouwt om zijn overleden huisdier.

De Egyptische kat wordt getatoeëerd door mensen die verlichting zoeken, die in het occulte duiken, of van iemand die een geliefde heeft verloren, in dat geval is het een teken van het hiernamaals.

Een kattengezicht is een teken dat ontworpen is voor een vrouwelijk en gracieus persoon. Het kan ook een afbeelding zijn van zijn huisdier.

Kattenpootjes zijn voor mensen die altijd een geluksbrenger op hun lijf afgebeeld willen hebben. De kat-oog wordt gekozen door hen die de waarheid zoeken. Het is een weergave van iemands innerlijke ziel.

Een gevangeniskat tatoeage betekent iemands criminele carrière. Het kan een enkele kat zijn of meerdere katachtigen, wat suggereert dat de persoon deel uitmaakte van een groep. Het kan ook zijn dat de drager alleen zijn sluwe aard wil tonen.

De plaatsing van de tatoeage heeft ook een spirituele betekenis, dus de kat zal op basis van deze overtuigingen worden afgebeeld.

Conclusie
Ook al kan de kat in veel culturen angst aanjagen en als een slecht teken worden beschouwd, aarzel niet om zijn spirituele kracht in te zetten. De kat zal je veel voordelen brengen met zijn wijsheid en goedbedoelende karakter, wachtend op jouw teken om je te helpen op je weg naar genezing en spirituele verlichting.

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *