Overgangsrituelen doorheen het leven

Overgangsrituelen doorheen het leven

We leven in een drukke en stresserende tijd, meer als ooit tevoren moeten we ons als mensen vaak in allerlei bochten wringen, om doorheen de dagen te geraken, en dat vraagt een grote inspanning en energie van ons, Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel mensen uitgeput zijn, of zelfs uitgeblust raken, We kennen er allerlei benamingen aan toe, maar de essentie wordt maar zelden aangesneden,

In een goede 250 jaar, vanaf de industriële revolutie, tot nu de technologische revolutie, is het leven dat wij kenden volledig omgegooid, Ach geen probleem zegt men, de mens is een flexibel wezen, en kan het wel aan, Maar is dat werkelijk wel zo? In feite lopen we momenteel achter onszelf aan, we voelen ons leeg, en vaak lijkt het leven zinloos, De snelle verandering die we als mensheid hebben ondergaan, heeft ons afgesneden van onze wortels, onze culturele achtergrond, onze verbinding met vorige generaties. Meer als ooit zijn we op onszelf aangewezen, hoewel het heel anders zou kunnen zijn,

Levensgebeurtenissen

We staan doorheen het jaar vaak stil bij bijzondere gebeurtenissen in het leven, verjaardagen, huwelijken, overlijdens, e.a. , maar zelfs als daar b.v. religieuze rituelen bij te pas komen, missen we al te vaak een diepere inhoud, we gaan doorheen het leven, maar leven het niet meer echt, we vieren het niet meer, en dat laat bij veel mensen een leeg en hol gevoel achter, dat we niet echt kunnen omschrijven,

Onze voorouders leefden in een balans met de natuur, en de wisseling van de seizoenen waren belangrijk voor hen, het ware vaste punten door het jaar, en dat werd uitgebreid herdacht, maar ook in het eigen leven waren er tal van bijzondere punten waar men bij stil stond, een geboorte, het bereiken van een bepaalde ouderdom, het afsluiten van het kind zijn, huwelijken, overlijdens, en vele andere waren een gelegenheid om het leven te vieren, om samen te komen op die speciale dagen en om gezamenlijk verbonden te zijn. Er werd natuurlijk gefeest, want dat hoort er nu eenmaal bij, maar veel aandacht ging naar de gebeurtenis zelf, en werd extra omlijst. Soms werden daar gebruiken bij benut, eigen aan de familie of gemeenschap, die de gebeurtenis extra belangrijk maakte, Het was niet alleen een feest, het was het vieren van het leven, en dat in verbondenheid met familie en gemeenschap.

Helaas zijn vele van deze gebruiken verdwenen, of gewoon vergeten. En dat is heel spijtig, want daardoor was er een continuïteit in het leven, een verbondenheid met de generaties voor ons en die na ons zullen komen. Maar ook een verbinding met de natuur en het leven om ons heen, en dat maakte het leven op zich bijzonder. Mensen konden het leven naar waarde schatten, het maakte het leven niet eenvoudiger, want dat was meestal een harde strijd om iedere dag doorheen te komen, maar die bijzondere punten en rituelen waren vaak een kracht die mensen met zich meedroegen. En juist dat missen we in het leven.

Rituelen

Het zou goed zijn, als we ook in ons eigen leven terug een basis van overgangsrituelen kunnen vinden, om zo stil te staan bij de essentie van het leven, en wat het ons schenkt. Het blijft knokken om iedere dag door te raken, maar als we onszelf innerlijk kunnen voeden met diepgaande ervaringen, gaan we een verbondenheid ervaren, die ons mogelijk vreemd was daarvoor, een verbinding met onze (verre) voorouders, met de natuur en ieder levend wezen om ons heen, en dat kan een enorme kracht in ons leven teweeg brengen.

Ik zeg niet dat we afstand moeten doen, van alles wat onze moderne tijd ons aanreikt, maar wel dat we echt moeten stilstaan bij die speciale dagen in het leven, laat het werkelijk een feest zijn, met korte of langere rituelen, niet enkel voedsel, drank en geschenken. Opdat we hervinden wat we doorheen de voorbije eeuwen stukje bij beetje zijn kwijtgeraakt, de diepere connectie met onszelf en alles wat is, en zijn zal,

“We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will.” – Chuck Palahniuk-

Walter M.C. Walgraeve

Levensfilosoof

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *