Op 29 Jarige Leeftijd Draaide Eckhart Tolle Zijn Leven 180 Graden Om,boeken Eckhart Tolle

Op 29 jarige leeftijd draaide Eckhart Tolle zijn leven 180 graden om en werd bewust over hoe je gedachten van alles kunnen aanrichten.

“Jarenlang was ik sterk geïdentificeerd met het denken en de pijnlijke, zware emoties die zich van binnen hadden opgestapeld. Mijn denkactiviteit was meestal negatief, en mijn gevoel van identiteit was ook meestal negatief, hoewel ik hard probeerde te bewijzen aan mezelf en aan de wereld dat ik goed genoeg was door heel hard te werken op academisch gebied. Maar zelfs nadat ik academisch succes had geboekt, was ik twee weken of drie gelukkig en toen kwamen de depressie en de angst weer terug.

Op een nacht werd ik in de vroege uurtjes wakker met een gevoel van absolute angst. Ik was al vele malen eerder met zo’n gevoel wakker geworden, maar dit keer was het intenser dan ooit tevoren. De stilte van de nacht, de vage contouren van de meubels in de donkere kamer, het verre lawaai van een voorbijrijdende trein – alles voelde zo vreemd, zo vijandig, en zo volkomen betekenisloos dat het in mij een diepe afkeer van de wereld creëerde. Het meest verachtelijke van alles was echter mijn eigen bestaan. Wat had het voor zin om met deze last van ellende te blijven leven? Waarom doorgaan met deze voortdurende strijd? Ik kon voelen dat een diep verlangen naar vernietiging, naar niet-bestaan, nu veel sterker werd dan het instinctieve verlangen om te blijven leven. “Ik kan niet langer met mezelf leven.” Dit was de gedachte die zich in mijn gedachten bleef herhalen.

Toen werd ik me ineens bewust van wat een eigenaardige gedachte het was. Ben ik een of twee? Als ik niet met mezelf kan leven, moeten er twee van mijzelf zijn: het ‘ik’ en het ‘zelf’ waarmee ‘ik’ niet kan leven. Misschien,’ dacht ik, ‘is er maar één echt. Ik was zo verbaasd over dit vreemde besef dat mijn geest stopte. Ik was volledig bij bewustzijn, maar er waren geen gedachten meer. Toen voelde ik me aangetrokken tot wat een draaikolk van energie leek. Het was eerst een langzame beweging en daarna een versnelling. Ik werd gegrepen door een intense angst, en mijn lichaam begon te schudden. Ik hoorde de woorden “verzet je tegen niets”, alsof er in mijn borstkas werd gesproken. Ik kon voelen dat ik in een leegte werd gezogen. Het voelde alsof de leegte in mijzelf zat in plaats van daarbuiten. Plotseling was er geen angst meer en liet ik mezelf in die leegte vallen. Ik kan me niet herinneren wat er daarna gebeurde.

Ik werd gewekt door het getjilp van een vogel buiten het raam. Ik had nog nooit zo’n geluid gehoord. Mijn ogen waren nog steeds gesloten, en ik zag het beeld van een kostbare diamant. Ja, als een diamant een geluid kon maken, dan zou het zo zijn. Ik opende mijn ogen. Het eerste licht van de dageraad was gefilterd door de gordijnen. Zonder na te denken, voelde ik, ik wist dat er oneindig veel meer aan het licht is dan we ons realiseren. Dat zachte licht dat door de gordijnen filterde, was de liefde zelf. Er kwamen tranen in mijn ogen. Ik stond op en liep door de kamer. Ik herkende de kamer, en toch wist ik dat ik het nog nooit echt had gezien. Alles was fris en ongerept, alsof het net was ontstaan. Ik pakte dingen op, een potlood, een lege fles, en verwonderde me over de schoonheid en de levendigheid van dit alles. Die dag liep ik in de stad rond met grote verbazing over het wonder van het leven op aarde, alsof ik net in deze wereld was geboren. De volgende maanden leefde ik in een staat van ononderbroken diepe vrede en gelukzaligheid. Daarna nam het wat af in intensiteit, of misschien alleen maar omdat het mijn natuurlijke staat werd. Ik kon nog steeds functioneren in de wereld, hoewel ik me realiseerde dat niets wat ik ooit heb gedaan iets kon toevoegen aan wat ik al had.

Ik wist natuurlijk wel dat er iets heel belangrijks met mij was gebeurd, maar ik begreep het helemaal niet. Pas enkele jaren later, nadat ik spirituele teksten had gelezen en tijd had doorgebracht met spirituele leraren, begreep ik dat er een ontkoppeling was ontstaan van deze onaangename droom van denken en pijnlijke emoties. Ik realiseerde mij als ‘Ik Ben’ en dat was heel vredig. De intense druk van het lijden die nacht moet mijn bewustzijn gedwongen hebben om zich terug te trekken uit de identificatie met het ongelukkige en diep angstige zelf, wat uiteindelijk een fictie van de geest is. Deze terugtrekking moet zo compleet zijn geweest dat dit valse, lijdende zelf onmiddellijk ineenstortte, net alsof er een stekker uit een opblaasbaar speeltje was getrokken. Wat toen overbleef was mijn ware aard als de altijd aanwezige ik: het bewustzijn in zijn zuivere staat voorafgaand aan de identificatie met de vorm.

Later leerde ik ook in dat innerlijke tijdloze en onsterfelijke rijk te gaan dat ik oorspronkelijk als een leegte had ervaren om er volledig bewust in te blijven. Ik verbleef in staten van zo’n onbeschrijflijke gelukzaligheid en heiligheid dat zelfs de oorspronkelijke ervaring die ik net beschreef verbleekte in vergelijking. Er kwam een tijd dat ik een tijdje niets meer over had op het fysieke vlak. Ik had geen relaties, geen werk, geen huis, geen sociaal gedefinieerde identiteit. Ik bracht bijna twee jaar door op de banken in het park in een staat van de meest intense vreugde. Maar zelfs de mooiste ervaringen komen en gaan. Meer fundamenteel, misschien, dan welke ervaring dan ook is de onderstroom van vrede die me nooit heeft verlaten sinds toen.

Deze vrede had ook mijn perceptie van de wereld van de vorm veranderd. Zonder de dingen waar te nemen door de oude filter van vroegere conditionering en conceptualisering, kan men voelen dat het universum intens leeft. Zelfs zogenaamde levenloze objecten – ik pak vaak kleine objecten op en kijk er gewoon naar en voel dat ze leven. Fysici bevestigen eigenlijk dat wat we waarnemen als dode materie helemaal niet dood is. Alles is een intens levend energieveld. Die levendigheid is slechts een aspect van de levendigheid of het leven dat ik ben.”

Vanaf die tijd is hij zijn boeken gaan schrijven die wereldwijd door bekende en onbekende mensen massaal gelezen worden en als leidraad worden gebruikt in hun leven. Moet zeggen, ik wil ook graag weer even zijn boeken open slaan als ik even op een dood spoor zit.

 

Eckhart tolle bekende quotes op een rijtje

 • “Being spiritual has nothing to do with what you believe and everything to do with your state of consciousness.”
 • “Life has no opposite. The opposite of death is birth. Life is eternal.”
 • “The primary cause of unhappiness is never the situation but your thoughts about it.”
 • “Power over others is weakness disguised as strength.”
 • “Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose.”
 • “If small things have the power to disturb you, then who you think you are is exactly that: small.”
 • “To love is to recognize yourself in another.”
 • “What a caterpillar calls the end of the world we call a butterfly.”
 • “Sometimes letting things go is an act of far greater power than defending or hanging on.”
 • “You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.”
 • “The light is too painful for someone who wants to remain in darkness.”
 • “Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it.”
 • “Every complaint is a little story the mind makes up that you completely believe in.”
 • “Happiness depends on conditions being perceived as positive; inner peace does not.”
 • “Defining yourself through thought is limiting yourself. Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.”
 • “The greatest achievement of humanity is not its works of art, science, or technology, but the recognition of its own dysfunction.”
 • “How do you let go of attachment to things? Don’t even try. It’s impossible. Attachment to things drops away by itself when you no longer seek to find yourself in them.”
 • “The power for creating a better future is contained in the present moment. You create a good future by creating a good present.”
 • “Instead of asking: ‘What do I want from life?’, a more powerful question is: ‘What does life want from me?“
 • “If uncertainty is unacceptable to you, it turns into fear. If it is perfectly acceptable, it turns into increased aliveness, alertness, and creativity.”

 

Boeken van Eckhart Tolle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *