Laagfrequent Geluid, Gek Word Je Ervan Of Toch Niet? Lfg

De laatste tijd hoorde ik een lage toon wat erop leek of er ergens een dieselmotor aanstond, in ieder geval ik hoorde een lage bromtoon en binnen hoorde je het meer dan buiten. Ik ben als een speurhond gaan zoeken naar de bron, helaas kon ik er niet achter komen waar dit geluid vandaan kwam. Ben zelfs naar de huisarts geweest of het toch iets fysieks was. Gelukkig mankeerde ik niks. Het rare was dat ik het geluid buiten niet altijd waarnam. Wat ik wel voelde dat het geluid via de grond in je lichaam voelde vibreren. Hoe kan dat de een er geen last van heeft en de ander wel?

Wat is geluid

We weten dat geluid de hele dag om ons heen resoneert en heeft uiteindelijk ook een belangrijke functie. Via Geluid ontstaat er een communicatie- of geef je een signaal af. Denk aan muziek die kan voor veel mensen emoties zorgen of je wordt er helemaal blij van. De keerzijde kennen we natuurlijk ook denk aan de irritatie wat sommige mensen krijgen van geluid: je kent het wel geluid dat wordt veroorzaakt door anderen mensen en op juist een tijd wanneer we het niet willen horen.

We gaan het geluid als hinderlijk ervaren. Geluidshinder kan iemands leven en welzijn behoorlijk in de war sturen. Buiten de hoge tonen kan je  ook last hebben van een voortdurende bromtoon, het zogenoemde laagfrequent geluid (LFG).

Geluid is een trilling van de lucht. Deze trillingen hebben een bepaalde frequentie (aantal trillingen per seconde). De frequentie, uitgedrukt in Hertz (Hz) bepaalt de toonhoogte. Het bereik van het menselijk gehoor ligt in het frequentiegebied tussen 20 en 20.000 Hz. Frequenties buiten dit bereik kan de mens vrijwel niet waarnemen.

Binnen dit bereik is het menselijk oor het meest gevoelig voor frequenties van ongeveer 500 tot 4000 Hz. Geluid met een hoge frequentie geeft een hoge toon en geluid met een lage frequentie geeft een lage toon. Een hoge toon, bijvoorbeeld 5000 Hz, klinkt piepend. Een lage toon, bijvoorbeeld 50 Hz, klinkt brommend.

Wat is LFG – laagfrequent geluid?

Wat is nou LFG – laagfrequent geluid, dit is een geluid met een frequentie wat beneden de 100 Hz zit. Wat we weten is dat geluid met een frequentie wat lager is dan 20 Hz, alleen voelbaar is voor mensen en dan alleen als het heel sterk is. Deze waarneming is voor veel mensen niet als geluid te herkennen, maar zij ervaren het als een ‘druk op de oren’. Vanwege de lage klank van LFG – laagfrequent geluid, wordt het ook wel omschreven als een bromtoon.

De LFG – laagfrequent geluid, heeft een grotere reikwijdte en verspreiding  dan geluiden met hogere frequenties. Op een afstand van meer dan 10 km van een sterke geluidsbron blijft daardoor alleen de laagfrequente geluid over. Vandaar dat dit één van de oorzaken is dat LFG – laagfrequent geluid, niet te traceren is en de bron vaak niet gevonden wordt.

LFG – laagfrequent geluid, wordt ook door muren minder goed afgeremd dan geluiden met hogere frequenties: het gaat letterlijk door de muren heen.

LFG – laagfrequent geluid in een ruimte kan zelfs nog versterkt worden bij frequenties waarvan de golflengte past bij de afmeting van de betreffende ruimte.

Hoe klinkt LFG – laagfrequent geluid?

Mensen die last hebben van LFG – laagfrequent geluid hebben het vaak over dat het geluid klinkt als ‘het gedreun van een wastrommel die aanstaat’ of als een geluid van een dieselaggregaat die ergens ver staat. Niet iedereen hoort de LFG – laagfrequent geluid net zo hard. Er zijn mensen die aangeven aan dat zijn het geluid meer voelen dan horen. Ze geven aan dat het als een drukkend of trillend gevoel aanvoelt.

Wat iedereen wel herkenbaar en wel LFG – laagfrequent geluid is, is het geluid van een  koelkast die aanstaat. Een koelkast produceert een laagfrequente van ongeveer 50 Hz. Veel apparaten produceren laagfrequente tonen; dit is niet bijzonder voor bepaalde bronnen.

Welke bronnen veroorzaken LFG – laagfrequent geluid?

We weten dat er verschillende bronnen zijn die LFG – laagfrequent geluid veroorzaken. Denk aan bronnen in ons huis, dat zijn bijvoorbeeld – computer, wasmachine, koelkast, ventilator, verwarmingspomp, airco, liftmotor en compressor. Dan heb je bronnen buiten je huis: dieselmotoren van vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, transformatoren, aggregaten, zendmasten, warmtepompen, vijverpompen en koel- en airco-installaties. Wist je dat in de natuur  ook LFG – laagfrequent geluid voorkomt, maar meestal is dat voor de mens niet te horen.

Wanneer je dit wel zou kunnen horen bij een storm, omdat een storm relatief veel laagfrequente tonen bevat. Dan hebben we ook nog over onszelf, wij geven ook  geluiden af via het lichaam – denk aan slikken, bloedsomloop is voor een groot deel laagfrequent. De meeste mensen zoeken de bron van LFG – laagfrequent geluid dicht bij huis, maar zelfs een bron op enkele kilometers afstand kan geluidshinder veroorzaken. Denk aan weg- en treinverkeer, scheep- en luchtvaart.

Sommige geluiden met lage tonen kunnen moeilijk afgeschermd worden. Als een fanfare verderop door de wijk loopt is de dikke trom vaak het eerst te horen. Naarmate de fanfare dichterbij bij komt hoort men pas de trompet.

Hoe werkt LFG – laagfrequent geluid?

Om te weten hoe LFG – laagfrequent werkt, moet je eerst weten hoe ons gehoor werkt. Welke rol spelen onze hersenen hierbij en hoe kan het dat de één wel last van een geluid heeft en de ander niet? Geluid is een trilling door de lucht gaat. Onze oorschelp helpt het geluid op te vangen uit de lucht. Via de gehoorgang komt het geluid bij het trommelvlies aan.

De trommelvlies gaat door het geluid trillen. Via de gehoorbeentjes wordt de trilling versterkt en doorgegeven aan het slakkenhuis. Het slakkenhuis zet de trilling om in een zenuwprikkel, die door de zenuwbanen naar de hersenen wordt
geleid. De hersenen herkennen in deze prikkel een geluid.

In de hersenen zitten zogenoemde ‘auditieve filters’. Die bepalen of een prikkel wel of niet belangrijk is om waar te nemen, afhankelijk van de betekenis die we aan een bepaald geluid geven. Door ervaringen of informatie die wij krijgen,
worden geluiden wel of niet bewust waargenomen.

Zowel belangrijke als onbelangrijke geluiden gaan door de auditieve filters. Wanneer een geluid geen belangrijke betekenis heeft, dan wordt het nauwelijks bewust waargenomen. Denk bijvoorbeeld aan het geluid van de koelkast.

Waarom heeft niet iedereen last LFG – laagfrequent

Hier volgt een aantal voorbeelden: je hoort jouw naam ergens. Waarschijnlijk herkent je wel de volgende situatie.
Je bent op een feestje met iemand aan het praten. Naast jou zitten andere mensen met elkaar in gesprek, maar die kunt je niet verstaan, zeker niet als je geconcentreerd luistert naar uw gesprekspartner.

Dan hoort je ineens ergens je naam vallen. Vanaf dat moment trekt dat gesprek jou aandacht. Zonder je  hoofd te bewegen kunt je meer concentreren op dat gesprek. Eerder had je niks van dat andere gesprek kunnen verstaan, maar na het horen
van je eigen naam, kunt je ook de rest van dat gesprek volgen.

Ouders horen hun baby snel huilen

Een ander voorbeeld is dat van een huilende baby. Een stel jonge ouders heeft het huis vol met kraamvisite. Er is veel geroezemoes, maar de kersverse vader of moeder hoort toch dat de baby boven in zijn bedje huilt. Dat blijkt te kloppen.
Deze ouders hebben geen beter gehoor dan de kraamvisite, maar ze zijn wel bewust en onbewust scherp afgestemd op alles wat met hun baby te maken heeft. Hierdoor horen zij het zachte gehuil van de baby.

Achtergrondgeluid

Een ander voorbeeld herkent je vast wel, wanneer je op je computer werkt. Vaak hoor je het geluid van de ventilator computer of laptop zachtjes draaien, maar niet de hele tijd merk je dit. Op het moment dat het geluid van de ventilator licht zou veranderen (bijvoorbeeld als gevolg van een vuiltje dat voor de aanzuigopening van de ventilator komt) merkt je deze verandering in geluid onmiddellijk op.

Wanneer je vervolgens de  computer gaat inspecteren en concludeert dat het niet meteen kwaad kan en besluit om  later schoon te maken, zodat je verder kan en het geluid weer uit je systeem kan
zetten. Mogelijk vergeet je uiteindelijk zelfs om het schoon te maken…..

Zelfs slikken maakt geluid

Iedereen slikt zonder zich bewust ervan te zijn gedurende de hele dag, het het slikgeluid is waar te nemen. Als je nu slikt en dan eens heel bewust luistert, hoor je hoe luid het slikken eigenlijk klinkt. Sommige hebben nog een klok in huis hangen. Deze tikt de hele dag en sommige geven om het uur een signaal. Het zijn geluiden die je niet meer bewust opmerkt; ze zijn vanzelfsprekend. Alleen op bepaalde momenten vallen ze op, bijvoorbeeld wanneer het acht uur is en bijvoorbeeld het journaal of serie begint: de tv is dan niet te verstaan door het slaan van de klok. Pas dan ben je van bewust van de klok in de woonkamer.

Hoeveel waarde heeft geluid

De waarde die we aan een geluid geven is dus van invloed op de waarneming van het geluid. Wanneer we een geluid waarnemen wat een gevoel van irritatie of angst opwekt, dan gaan we dat geluid sterker en bewuster waarnemen.

LFG – laagfrequent geluid kan zo’n geluid zijn. Vaak is niet te bepalen waar dit LFG – laagfrequent geluid vandaan komt en welke waarde dit geluid voor ons heeft. Daardoor wordt de irritatie, prikkelbaarheid en/of angst steeds groter. Er ontstaat een negatieve spiraal.

Zolang er vooral negatieve associatie aan dit geluid gekoppeld zijn, zal ook de LFG – laagfrequent geluid- prikkel blijven bestaan of zelfs gaan toenemen. Als dit geluid niet meer  als irritant, gevaarlijk of bedreigend wordt ervaren, wordt het geluid minder waargenomen. En wordt het als elk geluid die de hele dag al om je heen hangt.

LFG – laagfrequent geluid kan gezondheidsklachten geven

Hinder van LFG – laagfrequent geluid

Het horen van LFG – laagfrequent geluid kan, net als het horen van ‘normaal geluid’, leiden tot ernstige hinder geven in je dagelijkse leven en/of slaapverstoring veroorzaken. Wat je hoort, voelt of hinderlijk vindt, is voor iedereen verschillend. Hinder van ‘normaal geluid’ went op den duur, hinder van LFG – laagfrequent geluid vaak niet.

Integendeel, mensen die last hebben LFG – laagfrequent geluid, worden zich steeds meer bewust van de lage tonen. Dit kan uiteindelijk leiden tot slaapgebrek, vermoeidheid, uitputting en stress. Hinder is een verzamelnaam voor allerlei negatieve reacties zoals boosheid, overprikkeld raken, machteloosheid, neerslachtigheid, angst of concentratieverlies. Bij ernstige hinder beïnvloedt het lichamelijk en geestelijk gesteldheid en is daarmee geeft het gezondheidsklachten.

Slecht slapen

De functie van slaap is zorgen dat je lichaam en geest zich kan herstellen van de hele dag aanwezig zijn. Slapen herstelt de energiebalans. Gebrek aan slaap door verstoring van de LFG – laagfrequent geluid kan leiden tot vermoeidheid, stress, depressie, slaperigheid, concentratie stoornis en irritatie.

Psychische klachten

Omdat lang niet iedereen LFG – laagfrequent geluid kan horen of voelen, worden mensen die hiervan last hebben niet altijd serieus genomen. Dit kan leiden dat je extra psychische spanning ervaart, meer hinder en slaapverstoring. Vaak ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, stress etc. En zelf dat mensen trillingen gaan ervaren of dat ze onder stroom staan.

Bromtoon

Iemand vertelde: “Aanvankelijk hoorde ik een zacht brommend geluid. En omdat ik in een rustige wijk woon, was het geluid vooral ’s morgens goed hoorbaar. Na enkele maanden werd het geluid steeds sterker. Ik ben op onderzoek gegaan  en gaan luisteren wat het was en waar het vandaan kwam. Rondrijden in mijn wijk op leverde niets op. Door intensieve te luisteren, hoorde ik de brom steeds harder worden. Vooral binnenshuis, maar ook buiten. Zeer irritant!

Ik kon de brom niet negeren: de lage frequentie geluid ging overal doorheen. Ben opzoek gegaan naar oordopjes, velen oordoppen hielpen niet echt. Ik werd als het ware uit mijn eigen huis gejaagd door het geluid. Het was zelfs heel erg,  dat er slaappillen nodig waren. Overdag kon ik in huis de bromtoon enigszins maskeren door muziek op te zetten.

Als ik de brom niet meer kon verdragen, zette ik de koptelefoon op met muziek. Maar de nacht was moeilijk om het geluid te negeren, vooral het inslapen lukte slecht. Ik kon maar twee uur achter elkaar slapen. Daarna werd ik wakker van de brom en kon dan zonder slaappillen niet meer in slaap komen.

Via het Audiologisch Centrum betekende voor mij een keerpunt. “Daar werd mij duidelijk dat de irritatie
vooral veroorzaakt wordt door mijn negatieve gedrag ten opzichte van de brom. Ook het feit dat ik zo intensief met
de brom bezig was, speelde een belangrijke rol. Ik kreeg het advies de brom te accepteren en te proberen er aan te
wennen. En het een onderdeel te laten zijn van mijn leven.

Er wonen mensen aan het spoor of snelweg en zelf zij wennen aan het geluid van de trein of auto’s. Horen dat na verloop van tijd niet meer. Ik heb dit advies opgevolgd en ik ben actief gaan proberen om de bromtoon te gaan negeren, heb geprobeerd om het niet negatief te zien, probeer er mee te leven. Overdag lukte dat wel, omdat er dan altijd wel afleiding is. ’s Nachts was moeilijker, totdat ik een keer vier uur achter elkaar sliep. Tweemaal zolang als normaal. De volgende nacht dacht ik: dat moet nu ook weer lukken. En warempel, het lukte!  Door dit door te zetten, ben ik langzaam steeds langer gaan slapen en van de slaappillen afgekomen.

Na ongeveer twee jaar, hoor ik de bromtoon nog steeds en vooral ’s nachts. Prettig is is wat anders, maar het is een deel van
mijn leven geworden. Ik kan ermee leven. Beter gezegd: ik heb mezelf aangeleerd om er mee te dealen. En als ik intensief met iets anders bezig ben, hoor ik de bromtoon ook niet. Ik ben hem dan als het ware “vergeten”.”

Hoewel de bron van het LFG in het geval van deze persoon niet is opgespoord, heeft hij gelukkig wel een manier gevonden om ermee om te gaan. Niet iedereen kan leren omgaan met LFG – laagfrequent geluid. Sommige mensen geven aan dat zij het geluid leerden buiten te sluiten door te gaan mediteren of door heel kordaat te besluiten: die bromtoon is er maar ik laat me niet gek maken door een geluid dat verder geen kwaad kan. En anderen hebben begeleiding een therapeut nodig om er van los te komen.

Trilling door LFG – laagfrequent geluid

Niet alleen LFG – laagfrequent geluid geeft klachten, bij dit geluid kan ook zorgen dat sommige personen de trillingen in huis voelen. De LFG – laagfrequent geluid gaat via de grond door je muren heen, de muren en vloeren zorgen weerkaatsen het geluid door trillingen af te geven. Vooral als je houtenfundering hebt, zorgt het voor de geleiding van het LFG – laagfrequent geluid. Een steens muren zijn goede geleiders van LFG – laagfrequent geluid.

LFG – laagfrequent geluid opsporen

LFG – laagfrequent geluid metingen zijn complex en kostbaar: er is speciale apparatuur en deskundigheid voor
nodig. Meestal treedt de overlast binnenshuis op. Bovendien moeten de metingen vrijwel altijd ’s avonds of ‘s nachts plaatsvinden om verstoring door andere omgevingsgeluiden zoveel mogelijk te vermijden.

Bij de metingen moet persoon aangeven op welke plek de meeste last wordt ervaren. Op die plek zal de meting worden uitgevoerd. In de praktijk is dat meestal de slaapkamer of woonkamer. Idealiter hoort en/ of voelt de persoon de LFG – laagfrequent geluid op het moment dat de meting wordt uitgevoerd.

Mogelijk heeft de persoon een vermoeden van de bron van het geluid. Door metingen te verrichten bij in- en uitschakelen van mogelijke bronnen wordt nagegaan of dit vermoeden klopt. Het is bijvoorbeeld soms makkelijk om te kijken of de LFG – laagfrequent geluid in huis zit, door de hoofdschakelaar uit te zetten en luister dan of het geluid weg is.

Kan een bron worden aangepakt

Zelfs wanneer je weet waar de bron zit, is het nog maar de vraag of het mogelijk is om de geluidshinder te beperken of op
te heffen. Het uitvoeren van metingen leidt slechts in een beperkt aantal gevallen tot een gewenste oplossing. Er bestaan nog geen wettelijke normen voor LFG – laagfrequent geluid.

Dit betekent dat wanneer de bron van LFG LFG – laagfrequent geluid wordt opgespoord, er geen wettelijke mogelijkheden zijn om maatregelen af te dwingen. Alleen wanneer de algemene wettelijke normen voor geluid worden overschreden, kunnen aanpassingen opgelegd worden. Soms helpen deze ook deels voor LFG – laagfrequent geluid, vaak echter ook niet. Wanneer er geen wettelijke normen voor geluid worden overschreden, is de gehinderde voor eventuele maatregelen dus vooral afhankelijk van de bereidwilligheid van de veroorzaker.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft een richtlijn opgesteld die in veel gevallen als referentie wordt gehanteerd
bij het beoordelen van laagfrequent geluid. Deze heeft weliswaar geen wettelijke status maar is toch in diverse gevallen zelfs door de Raad van State gehanteerd.

Er bestaat daarom wel al jurisprudentie op basis van deze richtlijn. De richtlijn geeft aan wat redelijk is en kan daarom goed
gehanteerd worden bij situaties van een geschil tussen gehinderde en veroorzaker van LFG – laagfrequent geluid. Door het uitvoeren van een geluidsmeting per frequentie kan nauwkeurig bepaald worden of er sprake is van eventuele LFG hinder.

Op basis van de meetresultaten wordt een meting uitgevoerd, beoordeeld en gerapporteerd conform de NSG Richtlijn Laagfrequent geluid.

Let wel: er is altijd LFG – laagfrequent geluid maar het hoeft niet te betekenen dat de richtlijn wordt overschreden.

Tips en adviezen LFG – laagfrequent geluid

 • Gedrag veranderen. Er bestaan geen geneesmiddelen of operaties om het geluid van LFG – laagfrequent geluid te verminderen. Jouw houding ten opzichte van een bepaald geluid is van invloed op de mate van hinder die je ondervindt. Wanneer er vooral negatieve gevoelens zijn, zoals angst,stress of prikkelbaarheid, zal ook de hinder blijven bestaan of zelfs toenemen. Uit ervaringen van anderen is bekend dat er verschillende manieren zijn om
  te leren omgaan met de hinder van LFG – laagfrequent geluid.
 • Aandacht verplaatsen. Probeer het geluid los te laten door er geen aandacht meer aan te geven. Dit lijkt misschien een te makkelijk advies, maar niet als je al min of meer ‘gevangen’ zit in het geluid. Lang niet iedereen lukt het meteen om de bromtoon te negeren. Maar evenals de tikkende klok in de woonkamer blijkt LFG – laagfrequent geluid voor veel personen op
  den duur een alledaags geluid te worden dat niet meer als echt hinderlijk wordt ervaren, zolang ze er niet bewust naar luisteren.
 • Bouw de woning niet hermetisch dicht. Intuïtief zal je de ramen en deuren dicht doen om het LFG – laagfrequent geluid buiten de woning te houden. In tegenstelling tot wat men zou verwachten is het beter de ramen en deuren open te houden. Door het sluiten van de woning worden de hoge tonen buiten gesloten echter de lage tonen niet. Hierdoor treden lage tonen op de voorgrond waardoor de hinder toeneemt.
 • Afleiding zoeken. Door te luisteren naar geluiden of muziek die je leuk vindt wordt de LFG – laagfrequent geluid: dit zorgt voor afleiding of kan zelfs het LFG – laagfrequent geluid maskeren. Door gebruik te maken van leuke en bekende geluiden is een goede remedie. Zowel de muziek als het LFG – laagfrequent geluid kunnen waarneembaar blijven. Je kan je hierin trainen door het geluid van de muziek bewuster waar te nemen dan het LFG – laagfrequent geluid. Dit vergt wel enige oefening en discipline, maar het werkt vaak, vooral met oordopjes.
 • Hulp zoeken. De informatie en adviezen hier in de blog helpt je hopelijk om de LFG – laagfrequent geluid
  te verminderen. En werkt het niet, ga langs je huisarts of ggd in voor begeleiding.
 • Oordopjes. Oordopjes of een koptelefoon wil weleens de scherpe randjes van het geluid afhalen. Bij oordopjes is het raadzaam om uit te kijken dat je geen oorontsteking oploopt. En doe het niet 24/7 week in week uit ivm gewenning. Dan wordt straks elk geluid een hinder. Bij mij werken deze oordopjes goed en wat ik handig vind dat je ze schoon kan maken. De waxdopjes zijn ook handig, nadeel dat je oor vettig wordt. Je kunt ze wat dieper en naar de grote van jeje oor kneden.

Laat je nooit een complex aanpraten, want laag frequent geluid kan voor veel mensen gezondheidsschade opleveren.

Mocht je achter komen dat een bedrijf de LFG – laagfrequent geluid veroorzaakt schakel dan het odwh in. Zij mogen en zijn bevoegd om op te treden. Is het een particulier, dan is er in Nederland geen oplossingen voor, dan het met degene zelf op te lossen of een advocaat in te schakelen.

Melding maken, BLIJVEN DOEN!

Blijf altijd je overlast melden, als we dat met zijn allen doen, zou uiteindelijk RIVM iets mee moeten doen.

Maak melding op Check je plek, bekijk hier hoe het in jouw dorp of stad voorstaat qua geluid, groen, luchtverontreiniging etc.

Of benader een politieke partij van je gemeente, verzamel mensen die ook last hebben om dit bij hun neer te leggen. Hoe meer meldingen hoe sterker je staat. De gemeente heeft zorgplicht tegen over hun burgers. Dus laat je niet afscheppen door onwetendheid. Dus verzamel data, verhalen etc…

Heb je nog tips of adviezen omtrent laagfrequent geluid deel ze hieronder in de comment.

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

6 reacties op “Laagfrequent geluid, gek word je ervan of toch niet? – LFG

 1. Zensitivity zegt:

  Beste Teun, wat een heftig verhaal. Ik herken je frustratie en de muren waar je tegenaan loopt. Ik merk dat mensen in heel Nederland met hetzelfde probleem loopt, ik heb er zelf ook last van. Ik zou je graag willen helpen, hoe weet ik ook niet. Ik probeer thuis met isolatie etc dingen uit. Ik heb ook last van trillingen in huis. Ik hoop dat er voor jou snel iets gevonden wordt zodat je het leven niet hoeft te verlaten. Ik wens je veel sterkte…

 2. Teun Liedorp zegt:

  Ik heb ook het hele traject gehad. 17 jaar. Merkte op dat onder de 20 hertz ik het zwaardere kenmerk toekende.
  Na 5 rapporten die niet goed van advies beoordeeld worden en verdraaiingen van de omgevingsdienst en misleiding deed ik een handhaving verzoek en vervolgens een beroep. Dat was per tablet. Een goede interactie was niet mogelijk. Technisch kon je er niet over praten. Kortom negatief besluit. Daarop deed ik een vergeefse zelfmoord. En nu ben ik weer opgenomen en wacht op euthanasie toestemming. Maar daarvoor moet alles geprobeerd zijn je te helpen. Dus het zal wel weer barbaars worden. Zelf doen. Dit duurt voor mij geen weken meer. locatie Pijnacker VWS en Infrastructuur en waterschap weten er alles van en doen niets. Het is bekent bij de RIVM
  En ik vond het een goed artikel! Maar het kan dus erger dan hier is beschreven.

 3. Van der linden Marc zegt:

  Graag zou ik de opstelling willen kennen om een antigeluid te maken met omgekeerde Fase van het geluid door middel van twee microfoons mengpaneel en baswoofer 16 Hz naar versterker en koptelefoon dit zou in een plaats moeten kunnen.Marc

 4. Zensitivity zegt:

  Ik herken het, heb zelf er ook last van. Omgevingsdienst hier gehad, merkte dat zij geen verstand hebben van LFG. Zelfs gemeente gebeld. Helaas gaat dit erger worden, als we ‘duurzaam’ moeten gaan worden. Er zijn zelfs klachten van windmolens. Sterk te hiermee.

 5. van dijk zegt:

  ik heb het hele proces al meegemaakt! de buren hebben een warmtepomp op het dak gezet nou dat heb ik geweten na anderhalf jaar maar verhuist geen instantie die er wat aan doet je bent nul en niets
  nu heb ik een lage gehoor drempel volgens de KNO arts en heb ik een nieuw millieu probleem en dat is laag frequent gevoelig dus thuis hoor ik de riool pompen we hebben nog geen warmtepompen om ons heen (maar die komen nog wel) want op andere plaatsen hoor ik ze ook hele woonwijken ronken en zoemen het is een schande dat dat allemaal kan en het wordt steeds erger lees de verhalen maar bij de stichting laag frequent geluid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *