herken passief agressief gedrag-psychologie artikelen-holistisch magazine-zensitivity

Het kan moeilijk zijn om met iemand samen te werken die passief-agressief gedrag vertoont, ook wel eens een “passief-agressieve intimidator” genoemd. Hun gedrag is vaak een manier om om te gaan met woede die ze niet durven te uiten.

Deze persoon kan je bijvoorbeeld gaan negeren. Je hebt misschien geen idee waarom dit gebeurt – vooral als de persoon ontkent dat hij of zij boos is. Of degene kan je uit een groep verdrijven, passief geweld gebruiken (zoals of deuren dichtgooien), of zich bezig houden met geraffineerde vormen van relationele agressie.

Bij relationele agressie, die soms ook sociale agressie wordt genoemd, worden de sociale contacten van een persoon beschadigd door het verspreiden van roddels, door hem uit te sluiten van gelegenheden, of door hem op een andere manier het gevoel te geven dat hij niet wordt geaccepteerd.

Mensen die zich passief-agressief gedragen, kunnen ook sarcastisch zijn, zelfs als sarcasme niet op zijn plaats is. Wanneer ze geconfronteerd worden met hun gedrag, doen ze het vaak af als een grap en verwijten ze de ontvanger dat hij of zij overdreven gevoelig is. Leren omgaan met iemand die passief-agressief is, vermindert de pijn die je voelt door zijn of haar gedrag.

Veelvoorkomende passief-agressieve gedragingen

Het is niet altijd gemakkelijk om degene te herkennen die in de categorie van passief-agressieve pestkoppen valt. Sommigen zullen in stilte anderen dwarszitten, als niemand kijkt, en dan onschuldig doen als ze ermee geconfronteerd worden. Anderen zijn meer chagrijnig en discussiëren meer.

Herken passieve agressieve gedrag

De waarheid te ontkennen

Mensen die passief-agressief zijn zullen vaak ontkennen dat ze kwetsend, boos of beledigend zijn. Ze zeggen ook maar zelden wat ze werkelijk denken, wat verwarrend kan zijn voor de mensen die hun gedrag van dichtbij meemaken – vooral als ze op subtiele en twijfelachtige manieren over de schreef gaan.

Wanneer iemand die passief-agressief is wordt geconfronteerd met gemeen gedrag, kan hij bijvoorbeeld ontkennen dat hij wreed was, ook al zeggen zijn daden iets heel anders.

In sommige gevallen realiseert de passief-agressieve persoon zich niet eens dat hij boos is of zich haatdragend gedraagt, omdat hij zijn gevoelens onderdrukt of een gebrek aan zelfkennis heeft.

Dit kan ertoe leiden dat ze klagen over het feit dat ze niet begrepen worden of slachtoffer zijn.

De schuld in de schoenen schuiven

Iemand met passief-agressiviteit voelt zich zelden verantwoordelijk voor zijn daden. Als hij jou niet de schuld geeft van wat er is gebeurd, zal hij zijn leraar, baas, een familielid, vriend, of zelfs het weer de schuld geven.

Iemand die passief-agressief is, kan niet accepteren dat hij schuld heeft. Als er iets gebeurt, moet het wel door iemand of iets anders komen. Ze minimaliseren en zien zichzelf regelmatig als slachtoffer.

Iemand die passief-agressief gedrag gebruikt om anderen te treiteren, gelooft doorgaans dat er van hem een onredelijk eis wordt gesteld als hij wordt geconfronteerd met zijn gedrag.

Verschillende boodschappen

Een ander gedrag dat vaker voorkomt bij passief-agressief gedrag is dat iemand die gevraagd wordt iets te doen wat hij niet wil doen, in plaats van nee te zeggen, ja zegt. Ze voelen afkeer alleen al omdat het ze gevraagd wordt, maar ze verbergen deze emotie en doen het toch.

Om het gevoel van boosheid te verminderen, kunnen ze de persoon die het verzoek heeft gedaan gaan negeren. Of ze praten over de persoon en verspreiden zelfs geruchten of roddels. Andere keren gaan ze gewoon nooit in op het verzoek.

Onderdrukken van boosheid

Mensen die passief-agressief zijn, tonen zelden boosheid. In plaats daarvan onderdrukken ze hun boosheid.

Ze kunnen zelfs gelukkig en meegaand lijken van buiten, maar hun opgekropte woede afreageren op anderen op een manier die zich achter de schermen afspeelt. Door deze aanpak kunnen ze hun boosheid kwijt zonder ooit te hoeven toegeven dat ze boos zijn.

Slachtoffer-mentaliteit

Iemand met passief-agressieve gedragingen heeft vaak het gevoel dat hij oneerlijk is behandeld of dat er misbruik van hem is gemaakt. Vanwege deze gevoelens is het niet ongebruikelijk dat ze een slachtoffergedrag vertonen.

Iemand die zich gedraagt als een passief-agressieve persoon, ziet zichzelf niet als de dader in de situatie. In hun gedachten is de andere persoon degene die hen probeert te pesten.

Slechte grenzen

Het komt ook vaak voor dat iemand met passief-agressief gedrag geen grenzen stelt. Tegelijkertijd trekken ze zich op aan anderen die dezelfde soort grensproblemen hebben, waarbij ze zich vaak richten op mensen die conflict-mijdend zijn.

Meestal gaat dit soort mensen niet in op de passief-agressieve gedragingen die tegen hen worden ondernomen. Ze zullen een persoon met dit gedrag ook niet verantwoordelijk houden voor zijn daden.

Als je omgaat met mensen die hun grenzen niet beschermen, hoeft degene die passief-agressief is niet eerlijk te zijn over zijn gevoelens of verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. En ze kunnen doorgaan met het uiten van hun agressiviteit zonder het risico te lopen dat ze ruzie krijgen.

Hoe ga je om met passief-agressieve mensen?

Als je iemand kent die je ervaart als een passief-agressieve intimidator, dan kun je maatregelen nemen om jezelf te beschermen. Hier zijn een paar opties die je kunt overwegen.

Erken dat je niets fout hebt gedaan

Het is niet ongebruikelijk dat de ontvanger van passief-agressief gedrag het gevoel heeft dat hij een slecht persoon is of een slechte behandeling verdient.

“Velen rationaliseren hun onrechtvaardige behandeling door te geloven dat ze op de een of andere manier iets hebben gedaan dat het gedrag dat ze krijgen waard is,” zegt Romanoff, ” waardoor een zelfgenoegzaamheid ontstaat om het te blijven accepteren.”

Na verloop van tijd kan dit veel negatieve consequenties hebben, waaronder verlies van gevoel van eigenwaarde, lagere motivatie en relationele schade. Een van de eerste stappen die je kunt nemen als je te maken hebt met iemand die passief-agressief is, is te erkennen dat je hun slechte behandeling niet verdient.

Stel grenzen

Om passief-agressief pestgedrag te doorbreken, is het belangrijk om grenzen te stellen wanneer je je aangevallen voelt. Mensen die het doelwit worden, hebben vaak moeite om assertief en zelfverzekerd te zijn, wat een vergelijkbare uitdaging is voor degenen die hun toevlucht nemen tot passief-agressief pesten – waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Grenzen stellen kan helpen deze cyclus te stoppen. Hoe? “Dit zijn vaak subtiele momentjes, bijvoorbeeld als iemand een te diepe vraag stelt, kun je even pauzeren en nadenken over hoe je wilt reageren in plaats van toe te staan dat ze je grenzen schenden.

Pak het gedrag aan

Passief-agressief gedrag wordt gekenmerkt door de wens om niet te praten over zaken die de persoon dwars kunnen zitten. Het aanspreken op zijn gedrag is een manier om deze problemen bespreekbaar te maken. Het laat ook zien dat je bereid bent om de persoon ter verantwoording te roepen, wat helpt om de passief-agressieve cyclus te stoppen.

Als je iemand confronteert met passief-agressief gedrag op het werk, op school of thuis, moet je eerlijk zijn. Laat hem/haar weten hoe zijn/haar gedrag jou beïnvloedt. Wees duidelijk over hoe ze je laten voelen.

Als je hem ermee confronteert, kan hij ongepaste opmerkingen maken en binnensmonds mompelen. Laat hun vijandigheid en ongepaste gedrag je er niet van weerhouden om hun gedrag aan te pakken. Het is belangrijk om het gedrag zonder verontschuldigingen aan de kaak te stellen.

Wees duidelijk

Als je te maken hebt met iemand die passief-agressief is, wees dan duidelijk en zelfbewust over wat je verwachtingen zijn. Dit zorgt ervoor dat je grenzen duidelijk zijn. Het verkleint ook de kans op miscommunicatie over wat je wilt of nodig hebt in de relatie.

Een ander voordeel van duidelijkheid is dat het de persoon verantwoordelijk houdt voor zijn gedrag. Het laat zien dat je weet wat ze doen en dat je niet toestaat dat ze dat gedrag vertonen wanneer ze met jou omgaan.

Houd de controle over hoe je reageert

Blijf kalm. Probeer vooral rustig te blijven. Houd de stem neutraal en laat je emoties op de achtergrond. Hoe minder je reageert op iemands passief-agressieve acties, hoe minder controle hij over je heeft.

Onthoud dat je niet kunt voorkomen dat iemand die passief-agressief is met zijn deuren slaat of gaat pruilen, maar dat je wel je eigen gedrag kunt veranderen. Kies ervoor om op een gezonde manier te blijven reageren op hun ongezonde gedrag om te voorkomen dat het een toxische relatie wordt.

Bedenk dat je ze niet kunt veranderen

Ook al is het confronteren van passief-agressief gedrag een goede eerste stap, er is geen garantie dat die persoon zal accepteren wat je zegt. Er is ook geen garantie dat hij of zij zal besluiten om zichzelf te veranderen, door opener te worden over zijn of haar emoties als hij of zij boos is.

In plaats van je te richten op alles wat ze moeten doen om te stoppen met passief-agressief te zijn, kun je je beter richten op wat jij kunt doen om de situatie te verbeteren. Gebruik je energie op maatregelen zoals grenzen stellen of eerlijk communiceren over hoe hun gedrag jou beïnvloedt.

Voorkom dat je boos wordt

Onthoud dat passief-agressieve boosheid voortkomt uit de iemands ervaringen en achtergrond en daarom niet jouw verantwoordelijkheid is. Als je jezelf toestaat om boos te worden, wordt het moeilijker om jezelf onder controle te houden.

Je hoeft iemand die passief-agressief is niet te pleasen. Blijf bij wat je weet dat juist is, ongeacht het emotionele misbruik dat hij of zij kan veroorzaken.

Wees empathisch

Het kan een uitdaging zijn om empathisch en begripvol te zijn tegenover iemand die lastig in de omgang is. Maar uiteindelijk kan het heel doeltreffend zijn. Je zou iets kunnen zeggen als: “Het lijkt erop dat je teleurgesteld bent over wat er gisteren op de training is gebeurd. Dat is vast lastig.”

Onthoud dat mensen die passief-agressief zijn, zich vaak onbegrepen voelen. Dus als je probeert het verhaal van de ander te begrijpen, kan dat je helpen om met zijn gedrag om te gaan.

Tenslotte

Omgaan met iemand die passief-agressief is, is niet altijd gemakkelijk. Maar door duidelijk, direct en eerlijk te zijn in je gedrag, kun je de communicatielijnen helpen te openen en tegelijkertijd grenzen stellen die de passief-agressieve vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Het kan ook helpen om te onthouden dat onder het passief-agressieve gedrag iemand schuilgaat die boos is en zich onbegrepen voelt. Als je deze gevoelens erkent en een beetje empathie toont, kan dat helpen om te zien dat je aan hun kant staat – en dat je er bent om hen te helpen gezondere en doeltreffendere manieren te vinden om hun boosheid op te lossen.

Vind je deze post interessant? Vergeet dit bericht niet te liken of te pinnen op Pinterest! Of op facebook en twitter te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *