overlijden

Stervensbegeleiding vanuit een energetische achtergrond bekeken

In onze tijd zijn we meer vertrouwd geworden, met het gegeven van stervensbegeleiding, ervoor zorgen dat degene die op sterven ligt de laatste dagen zo zacht als mogelijk kan doorbrengen, en ook naar de familie en vrienden toe, een hand van steun bieden.

Een aspect dat echter dikwijls uit het oog wordt verloren, is dat van begeleiding op een dieper niveau. Hiermee bedoel ik het ziels- of het dieper energetische niveau. Wat we ook mogen geloven, of aanvaarden i.v.m het leven na de dood, vanop het moment dat we aanvaarden, dat er iets is na de dood, betekent dat ook dat we er van uitgaan, dat er iets is, dat het stoffelijke zal ontstijgen, en naar die andere sfeer zal overgaan, hoe we dat ook beschouwen. In religies spreekt men vaak van de ziel, maar evengoed kunnen we de term energetisch wezen benutten.

Met energetisch wezen doel ik natuurlijk niet op energie zoals elektriciteit, maar een fijnstoffelijke energie, die wij doorgaans niet kunnen ervaren als mens, of we moeten ons hierop hebben toegelegd. Mensen die bv met chakra’s of aura’s werken, kunnen deze energieën wel ervaren, en ze ook beïnvloeden, dit bv bij een healing of dergelijke.

Maar evengoed kan men iemand die stervende is, of juist overleden helpen, om het energetische wezen los te maken van het stoffelijke, om zo de overgang tussen de twee sferen te vereenvoudigen. Want afhankelijk van persoon tot persoon is dit heel verschillend, sommige mensen zijn klaar om over te gaan, en doorgaans komen zij zelf eenvoudig los van hun stoffelijk wezen, en reizen vaak snel door naar de andere sferen. Helaas zijn er ook mensen voor wie de doodstrijd een heftig lijden is, en zij blijven vaak na het overlijden nog geruime tijd gebonden aan het lichaam. En voor die laatste is dat vaak een erg gegeven, zeker als bv het lichaam gecremeerd wordt.

In vroegere jaren werd er vaak aandacht geboden aan het stervensproces van een persoon door de verschillende religies, maar onder druk van een ‘noodzaak’ tot modernisering, hebben velen hun riten aangepast, van een zinvol energetisch gegeven, naar een zinloos gebrabbel. Veel voorgangers van bv Christelijke kerken, vinden het vroegere gegeven hocus pocus, dat geen plaats meer heeft in onze tijd. Er zijn voorbeelden legio van priesters en andere bedienaars, die bv weigeren aan mensen die in coma liggen, of bewusteloos zijn om nog een laatste rite toe te dienen, want zij gaan er vanuit dat het geen waarde meer heeft, omdat de persoon in kwestie het niet meer kan bevatten.

Nu in eerste plaats weten we niet wat iemand die bewusteloos is, of in coma, wel of niet nog opvangt, en anderzijds, als je enkel naar het stoffelijke wezen kijkt als bedienaar van een religie, en geen waarde geeft aan een dieper aspect, zoals ziel of energetisch wezen, dan stel ik mij de vraag waar die bedienaar nog voor staat. In mijn eigen tijd als traditioneel katholiek geestelijke ervaarde ik vaak de diepere waarde van de riten die ik deed. Voordat ik het pastorale pad opging, had ik al een ruime achtergrond van werken met energieën en chakra’s, dus was het voor mij niet vreemd, dat een wel uitgevoerde rite, ook een sterk energetisch effect kon hebben.

Sommige riten ondersteunen het verbreken van karmische knopen, en als dusdanig zijn ze zeer waardevol. Ik wil hier direct wel twee aantekeningen maken. In eerste plaats, iemand die kan werken met de chakra’s, aura’s of energieën in het algemeen, kan evengoed via andere wijze hetzelfde bereiken. En ten tweede met karma bedoel ik het (tijdelijk) gegeven van oorzaak en gevolg in één levensloop. Dus niet zoals sommige religies of filosofieën leren, het karma aspect in zicht van reïncarnatie. Als mensen hebben we allemaal fouten en tekortkomingen, soms noemt men dit zonden, maar de naam is mijn inziens minder belangrijk. Onze fouten en tekortkomingen kunnen ons energetisch belasten, en daardoor onze energetische balans verstoren. Het is feitelijk belangrijk dat deze onevenwichtigheden of knopen ontbonden worden, zodat we in balans blijven en verder kunnen gaan met het leerproces tijdens het leven. Maar ook op het moment van het sterven, is het belangrijk dat er aandacht aan deze materie wordt gegeven, zodat ons dieper (energetisch) zijn eenvoudiger vrij kan komen, en aan de overgang kan beginnen. Ik ga in dit artikel niet ingaan op bepaalde technieken, omdat het ons te ver zou leiden om dat te behandelen. Wel wil ik erop wijzen, dat het toch belangrijk is, om aandacht te besteden aan het energetische aspect van het overlijdensproces. Zeker als de persoon die op sterven ligt, gelooft in iets van voortbestaan na de dood.

We zouden hoe dan ook meer aandacht moeten besteden aan het stervensproces van een geliefde of familielid, want we drukken de dood al te vaak naar de achtergrond, we willen er niet over spreken tot we genoodzaakt zijn. Maar de dood is onvermijdelijk verbonden met het leven, en hoe erg het afscheid ook kan zijn, wees dankbaar voor wat die persoon in jouw leven betekend heeft, en laat ze vrij, zodat we geen belastende banden opbouwen naar de overledene, of onszelf toe.

2 reacties op “Energetische Stervensbegeleiding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *