Boek, De Kwestie Verwarde Personen,zensitivity.nl,zensitivity.business.site,boeken tip,bauke koekkoek

Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag

Ook in de eerste helft van 2019 is het aantal meldingen van personen met verward gedrag weer gestegen – al jaren is de jaarlijkse toename rond de 10%. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend. Het boek ”De kwestie verwarde personen” biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos.


De kwestie verwarde personen

Het eerste deel behandelt nauwgezet waarover de ‘verwarde personen’-kwestie precies gaat, wat de oorzaken van de toegenomen politiemeldingen zijn en welke oplossingen tot nu toe bedacht zijn. Deel twee start met de beschrijving van de gebruikelijke Nederlandse reactie op sociale problemen: professionele escalatie.

Daarna wordt duidelijk hoe leiderschap, vakmanschap en burgerschap hieraan tegenwicht kunnen bieden. Het slothoofdstuk gaat over hoe burgers, professionals en overheid elkaar in een wurggreep houden rond moeilijk oplosbare kwesties – zoals die rond ‘verwarde personen’. De analyse in dit boek biedt praktische gespreksstof voor de vaak bepleite – maar nauwelijks gevoerde – discussie over ‘een nieuw sociaal contract’ en de Nederlandse verzorgingsstaat.


‘Dit boek dient door professionals, beleidsmakers en leiders gelezen te worden. Bauke Koekkoek presenteert een analyse met handreikingen die het maatschappelijke verschijnsel van 'onbegrepen gedrag' verklaren en pakbaar maken. Het betreft noodzakelijke kennis om onze gemeenschappelijke inspanningen goed en met lef te richten op diegene die het betreft.’

Hans-Martin Don, directeur jeugdbescherming en reclassering Leger des Heils, voormalig wethouder en Eerste Kamerlid

‘Bauke Koekkoek behoort tot een kleine kopgroep van ggz-professionals/onderzoekers, die bereid is om werkelijk contact te maken met de aandachtsgroep waarover hij schrijft. Met dit boek bewijst hij niet alleen te kunnen luisteren, maar ook te verstaan. Heel inspirerend om te lezen hoe hij de complexe problematiek analyseert en een oplossingsrichting schetst. Een richting die leidt naar onbekend terrein, waardoor het leiderschap en vakmanschap zal vereisen om nieuwe wegen in te slaan.’
Hans van Eeken, ervaringswerker

Auteur Bauke Koekkoek

Dr. Bauke Koekkoek werkt als crisisdienstverpleegkundige, en lector Onbegrepen gedrag en Samenleving bij de HAN en de Politieacademie. Hij is epidemioloog en promoveerde in de sociale wetenschappen. Al meer dan 25 jaar werkt hij samen met mensen die verward worden genoemd. Van zijn hand verscheen eerder het succesvolle Verward in Nederland.


Boeken tip: De kwestie verwarde personen! bestellen

ISBN 9789401462334 | Paperback | 176 blz. | psychologie
€ 25,99 | Uitgeverij Spectrum | okt 2019 | bestellen kan hier


Voor andere interessante boeken tips bekijk hier onze verzameling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *